Задати питання
flag Судова влада України

Показники діяльності суду

Додаток №2

(до рішення ради суддів загальних судів від «13» лютого 2014року№ 21)

Базові показники ефективності

діяльності Шацького районного суду Волинської області

за 2014 рік

 

Назва базового показника ефективності діяльності суду

За перше

півріччя

За

рік

1

залишок   справ    і   матеріалів,    які   не    розглянуті   з попереднього періоду,

 

12

12

 

 

в т. ч., залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік для місцевого суду і 4 місяці для апеляційного суду;

 

 

1

1

2

кількість справ і матеріалів, що надійшли до суду

498

 

1008

3

кількість розглянутих справ і матеріалів

487

999

4

залишок   справ   і   матеріалів,   які   не   розглянуті   на наступний період,

 

23

21

 

в т. ч., залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік для місцевого суду і 4 місяці для апеляційного суду

1

1

 

 

5

кількість скасованих судових рішень

3

9

6

кількість звернень до суду щодо неналежної організації роботи суду, в т. ч., визнаних обґрунтованими

0

0

 

0

 

 

 

 

0

0

7

середня кількість справ та матеріалів, що перебували на розгляді в суді, на одного суддю, за наявності спеціалізації в суді (з розгляду кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення, з розгляду цивільних справ) середня кількість справ та матеріалів, що перебували на розгляді у суді на одного суддю по цих спеціалізаціях

129

336

8

загальна   кількість   вхідної   документації   (документів, справ, матеріалів)

1998

4040

9

середня   кількість   вхідної   документації   (документів, справ, матеріалів) на одного працівника апарату суду (за виключенням секретарів судових засідань і помічників)

285

673

10

кількість працівників апарату суду на одного суддю

4

4

11

відсоток розглянутих справ

86,93

97,85

12

середня кількість розглянутих справ на одного суддю

108

320

13

відсоток скасованих судових рішень

0,92

,

0,94

14

кількість   судових   засідань   з   використанням   режиму відеоконкференцзв’язку

0

1

15

кількість виклику осіб до суду з використанням -повідомлень

61

284

16

наявність      веб-сторінки      суду,      виконання      вимог законодавства та рішень ради суддів загальних судів щодо веб-сторінки суду

+

+

17

результати   опитування   громадян-відвідувачів   суду   з питань,    що    стосуються   якості    діяльності    суду,    з вказівкою дати цього опитування

-

-