Задати питання
flag Судова влада України

Показники діяльності суду за І півріччя 2015 року

Додаток № 1 (до рішення ради суддів загальних судів від «13» лютого 2014 року№ 21)

Базові показники ефективності діяльності Шацького районного суду Волинської області

перше півріччя 2015 року

Назва базового показника ефективності діяльності суду

за перше півріччя

за рік

1.

Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті з попереднього періоду

в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік для

34

34

4

4

2.

Кількість справ і матеріалів, що надійшли

445

445

3.

Кількість розглянутих справ і матеріалів

431

431

4.

Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті на наступний період

в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік для

48

48

3

3

5.

Кількість скасованих судових рішень

8

8

6.

Кількість звернень до суду щодо неналежної організації роботи суду в т. ч. визнаних обґрунтованими

 

 

 

 

7.

Середня кількість справ та матеріалів, що перебували на розгляді в суді, на одного суддю,

за наявності спеціалізації в суді (з розгляду кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення, з розгляду цивільних справ) середня кількість справ та матеріалів, що перебували на розгляді у суді на одного суддю по цих спеціалізаціях

159,67

159,67

8.

Загальна кількість вхідної документації (документів, справ, матеріалів)

1310

1310

9.

Середня кількість вхідної документації (документів, справ, матеріалів) на одного працівника апарату суду (за виключенням секретарів судових засідань і помічників суду)

3

3

10.

Кількість працівників апарату суду на одного суддю

1

1

11.

Відсоток розглянутих справ

89,98

89,98

12.

Середня кількість розглянутих справ на одного суддю

143,67

143,67

13.

Відсоток скасованих судових рішень

1,86

1,86

14.

Кількість судових засідань з використанням режиму відеоконкференцзв'язку

1

1

15.

Кількість викликів осіб до суду з використанням 5М5-повідомлень

97

97

16.

Наявність веб-сторінки суду, виконання вимог законодавства та рішень ради суддів загальних судів щодо веб-сторінки суду

 +

+

17.

Результати опитування громадян-відвідувачів суду з питань, що стосуються якості діяльності суду, з вказівкою дати цього опитування