flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

АНАЛІЗ СТАНУ ЗДІЙСНЕННЯ СУДОЧИНСТВА

ШАЦЬКИМ РАЙОННИМ СУДОМ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЗА 2017 РІК

 

І. Обсяг роботи Шацького районного суду Волинської області за 2017 рік, надходження справ та навантаження на суддів.

Динаміку надходження справ на розгляд Шацького районного суду Волинської області за 2017 рік в порівнянні з 2016 роком відображено у таблиці:

№ з/п

Найменування показника

За 2016 рік

За 2017 рік

2017 рік у % до

2016 року

Темпи приросту (+) зниження (-)

1

Кримінальні провадження (справи)

43

74

172,09

1,7209

2

Цивільні справи

191

164

85,86

0,8586

3

Адміністративні справи

103

37

35,9

0,359

4

Справи про адміністративні правопорушення

414

403

97,34

0,9734

5

Інші справи та матеріали

311

217

69,77

0,6877

6

УСЬОГО

1062

895

84,27

0,8427

*В таблиці не враховані справи які надійшли в попередні звітні періоди (перереєстровані).

Протягом 2017 року суддями Шацького районного суду Волинської області  усього розглянуто 944 справи та матеріали. З них: 67 кримінальних проваджень щодо 71 особи, 247 цивільних справ, 36 адміністративних справ, 375 справ про адміністративні правопорушення, 219 інших справ та матеріалів, розгляд яких передбачено процесуальним законодавством.

Питома вага від загальної кількості розглянутих справ складає:

- кримінальних проваджень – 7,09 %

- цивільних справ – 26,16%

- адміністративних справ – 3,81%,

- справ про адміністративні правопорушення – 39,72%,

- інших справ і матеріалів – 23,19%.

Штатна чисельність суддів Шацького районного суду Волинської області  становить 3 одиниці. Проте, протягом 2017 року справи розглядали лише 2 суддів, оскільки у судді Матвійчука С.П. закінчились повноваження.

Середньомісячне надходження справ і матеріалів у розрахунку на одного суддю Шацького районного суду Волинської області в 2017 році становить  близько 37 справ та матеріалів, тоді як у 2016 році цей показник був рівний 45 справ.

Середньомісячне надходження по категоріях справ на одного суддю відображено у таблиці.

Кримінальні справи

Цивільні справи

Адміністративні справи

Справи про адміністративні правопорушення

Інші справи та матеріали

3

6,8

1,5

16,79

9

*З розрахунку на фактичну чисельність суддів які розглядали справи (2 суддів)

       ІІ. Розгляд кримінальних проваджень (справ) та матеріалів.

Протягом 2017 року у провадженні Шацького районного суду Волинської області перебувало 67 кримінальних провадження щодо 71 особи. Протягом 2016 року у провадженні Шацького районного суду перебувало 43 кримінальних провадження щодо 49 осіб.  В порівнянні з 2016 роком спостерігається динаміка щодо збільшення справ, на 55,81%. На кінець звітного періоду 13 кримінальних проваджень відносно 16 осіб залишаються нерозглянутими.

Рівномірність навантаження на суддів щодо розгляду кримінальних проваджень відображено у таблиці*:   

 

Суддя

Перебувало у провадженні проваджень (справ)/щодо осіб

Розглянуто проваджень (справ)/ щодо осіб

Залишок проваджень (справ)/щодо осіб на кінець звітного періоду

Сушик Н. В.

 

31/39

25/26

9/12

Жевнєрова Н.В.

 

43/48

42/42

4/4

Матвійчук С.П.

 

0/0

0/0

0/0

 

Із 67 справ провадження у яких на кінець звітного періоду закінчено, з постановленням вироку розглянуто 31 провадження щодо 35 осіб, що становить 46,27% від загальної кількості розглянутих, закрито провадження в 36 справах щодо 36 осіб.

За видами злочинів розглянуто наступні категорії справ:

           -      злочини проти життя та здоров’я особи – 23 справи щодо 23 осіб;

           -    злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи – 4 справи щодо 4 осіб;

Отже, найбільш поширеними справами, що перебували в провадженні суду у 2017 році є справи, що належать до категорії злочини проти власності, що становить  32,83% від загальної кількості розглянутих справ.

В звітному періоді 67 кримінальних проваджень розглянуті із фіксуванням судового процесу технічними засобами.

Протягом звітного періоду у провадженні суду перебувало 4 кримінальних провадження щодо 4 осіб, яким на момент вчинення злочину не виповнилось 18-ти років,  що становить 5,97 % від загальної кількості розглянутих справ.

 Під час розгляду даних справ, судді дотримувались вимог статей 44, 45 та 48 КПК України,  повідомлялись служба у справах дітей, інспектор з ювенальної превенції, законний представник та захисник неповнолітнього, про що свідчать відповідні супровідні листи в матеріалах справи.

По 1 кримінальному провадженню відносно неповнолітніх надійшла 1 апеляційна скарга, яку скеровано для розгляду в Апеляційний суд Волинської області.

В порівнянні з аналогічним періодом 2016 року спостерігається тенденція до збільшення надходження і розгляду кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення вчинені неповнолітніми, оскільки в минулому році перебувало на розгляді 1 кримінальне провадження про обвинувачення неповнолітніх.

  Справи про злочини,  вчиненні у складі організованої групи та злочинної  організації до Шацького районного суду в 2017 році не надходили.

На кінець звітного періоду в залишку перебуває 13 кримінальних проваджень  щодо 16 осіб, які надійшли з обвинувальним актами.

Протягом 2017 року випадків  взяття судом підсудних під варту за вироком у зв’язку з призначенням покарання у виді позбавлення волі не було. Випадків звільнення з-під варти осіб в залі суду не було.

Протягом звітного періоду слідчим суддею Шацького районного суду Волинської області розглянуто 184 клопотань, скарг, заяв під час досудового розслідування. За категоріями справ:

Крім цього:

- скарги  на бездіяльність слідчого, прокурора –  3 скарги,  повернуто – 1, 1 – задоволено;

- скарга рішення слідчого про закриття кримінального провадження – 3 скарги, 1 – задоволено.

- інші скарги – 2 скарги, 1- задоволено.

В провадженні Шацького районного суду Волинської області перебувало 25 справ щодо розгляду питань у порядку виконання судових рішень. З них:

- про звільнення від призначеного покарання з випробуванням після закінчення іспитового строку – 15 справ, задоволено 15;

- про застосування амністії – 2 справи, задоволено 2;

- про установлення, припинення адміністративного нагляду – 3 справи; 3 задоволено;

         -  інші – 5 справ, 2– повернуто, 3- задоволено;

 

Види кримінальних покарань

Усього за вироками суду, що набрали і не набрали законної сили, засуджено 34 особи із призначенням різних видів покарань, зокрема: із призначенням покарання у виді позбавлення волі на певний строк – засуджено  7 осіб (цей показник становить 20,59 % від загальної кількості засуджених); сплати штрафу – 11 осіб  на суму 69734 (32,35%), у виді громадських робіт – 1 особи (2,9%); Засуджено та звільнено від відбування покарання з випробуванням 15 осіб, що становить 44,11 %.

 Крім того у 2017 році Шацьким районним судом було призначено додаткове покарання, а саме конфіскація майна.

 

Оперативність розгляду  кримінальних справ.

 

         У 2017 році 5 кримінальних проваджень було  призначено до судового розгляду з порушенням строків, визначених ст. 316 КПК України.  

Одночасно повідомляємо, що  у 2017 році всі  кримінальні провадження  були призначенні до  підготовчого  розгляду у строки, визначені ст.ст. 314 КПК України.

Разом з тим, протягом 2017 року не було кримінальних проваджень  розгляд яких тривав понад 3 місяці.  

Станом на 01.01.2017 року в провадженні суду нерозглянутих кримінальних справ:

у строк від 6 місяців до 1 року - немає;

у строк від 1 до 2 років - немає;

у строк понад 2 роки -  немає.

 

Якість розгляду кримінальних справ.

За результатами розгляду кримінальних проваджень (матеріалів) в 2017 році надійшли апеляційні скарги на вироки Шацького районного суду по 3 кримінальних провадженнях.

1.Вироком Шацького районного суду Волинської області від 25.05.2017 Солтеса Андрія Володимировича, засуджено за ч. 2 ст. 185 КК України на 2 (два) роки позбавлення волі. Строк тримання Солтеса А.В. під вартою постановлено обчислювати з 18 год. 00 хв. 22 березня 2017 року. Зараховано в строк відбування покарання строк його попереднього ув’язнення з 18 год. 00 хв. 22 березня 2017 року відповідно до ч. 5 ст. 72 КК України з розрахунку один день попереднього ув’язнення за два дні позбавлення волі (Головуючий суддя Сушик Н.В.).                 

            Ухвалою апеляційного суду Волинської області від 09.11.2017 вирок Шацького районного суду від 25.05.2017 року щодо Солтеса А.В. частково змінено.

                   Резолютивну частину вироку доповнено рішенням наступного змісту «Строк відбування покарання обвинуваченому Солтесу А.В. обчислювати з моменту його затримання, а саме: з 18. 00 год. 22.03.2017».

                   На підставі ч. 5 ст. 72 КК України (в редакції закону від 26.11.2015) зараховано Солтесу А.В. у строк відбування покарання строк попереднього ув’язнення з 22 березня 2017 року по 20 червня 2017 року включно з розрахунку один день попереднього ув’язнення за два дні позбавлення волі, з 21 червня 2017 року по день набрання вироком законної сили у розрахунку один день попереднього ув’язнення за 1 день позбавлення волі.

  1. Вироком Шацького районного суду Волинської області від 07.08.2017 Дриганюка Євгена Павловича засуджено за ч. 1 ст. 121 КК України на 7 (сім) років позбавлення волі; за ч. 2 ст. 289 КК України на 6 (шість) років позбавлення волі з конфіскацією майна; за ч. 2 ст. 146 КК України на 3 (три) роки позбавлення волі; ч. 1 ст. 129 КК України на 2 (два) роки обмеження волі; ч. 1 ст. 125 КК України до покарання у виді 200 (двохсот) годин громадських робіт.

                   На підставі ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначено Дриганюку Є.П. покарання у виді 7 (семи) років позбавлення волі з конфіскацією належного на праві власності майна.

                   Також за ч. 2 ст. 186 КК України Дриганюка Є.П. виправдано за недоведеністю.

                   Грисюка Андрія Володимировича засуджено за ч. 2 ст. 289 КК України на 5 (п’ять) років позбавлення волі без конфіскації майна; за ч. 1 ст. 129 КК України на 1 (один) рік обмеження волі; за ч. 1 ст. 125 КК України до покарання у виді 100 (ста) годин громадських робіт.

                   На підставі ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначено Грисюку А.В. покарання у виді 5 (п’яти) років позбавлення без конфіскації майна.

На підставі статей 75, 76 КК України звільнено Грисюка А.В.  звільнено від відбування призначеного судом основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, якщо він протягом іспитового строку не вчинить нового злочину та виконає покладені на нього обов’язки: повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи, періодично з’являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації.

Також за ч. 2 ст. 125 КК України Грисюка А.В. виправдано за недоведеністю.

Запобіжний захід щодо Дриганюка Є.П. у виді тримання під вартою продовжено до набрання вироком законної сили. Строк тримання під вартою Дриганюка Є.П. постановлено обчислювати з 21:30 год 13 серпня 2016 року. Зараховано в строк відбування покарання час його попереднього ув’язнення з 21:30 год 13 серпня 2016 року до ч. 5 ст. 72 КК України з розрахунку один день попереднього ув’язнення за два дні позбавлення волі.

Обрано щодо Грисюка А.В. запобіжний захід у виді особистого зобов’язання до набрання вироком законної сили.

Вироком вирішено долю речових доказів, судових витрат, арештованого майна та цивільні позови.

 Апеляційний суд Волинської області зазначив, що суд першої інстанції, врахувавши всі обставини по кримінальному провадженню, обґрунтовано призначив Дриганюку Є.П. та Грисюку В.О. покарання в межах санкції закону.

Разом з тим, виключаючи корисливий мотив вчинення кримінального правопорушення, суд першої інстанції безпідставно застосував до обвинувачених Дриганюка Є.П. та Грисюка В.О додаткове покарання у виді конфіскації майна, а тому вирок суду в частині призначення додаткового покарання підлягає зміні.

Вирок Шацького районного суду Волинської області від 25 січня 2017 року, в частині призначеного обвинуваченим Дриганюку Є.П. та Грисюку В.О. змінено.

Виключено з резолютивної частини вироку вказівку суду про призначення Дриганюку Є.П. та Грисюку В.О. за ч. 2 ст. 289 КК України додаткового покарання у виді конфіскації майна.

В решті вирок суду залишено без змін.

  1. Вироком Шацького районного суду Волинської області від 06.09.2016 Луця Вадима Анатолійовича засуджено за ч. 2 ст. 187 КК України, із застосуванням ч. 1 ст. 69 КК України, на 5 (п’ять) років позбавлення волі з конфіскацією належного на праві власності майна; за ч. 3 ст. 185 КК України на 4 (чотири) роки позбавлення волі.

На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначено Луцю В.А. покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років, з конфіскацією належного на праві власності майна.

На підставі ст. 75, 76 КК України постановлено звільнити Луця В.А. від відбування призначеного основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням , якщо він протягом трьох років іспитового строку не вчинить нового злочину та виконає покладені на нього обов’язки: не виїжджатиме за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції; повідомлятиме кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи; періодично з’являтись для реєстрації в дану інспекцію.

Купиру Юрія Петровича засуджено за ч. 2 ст. 187 КК України, із застосуванням ч. 1 ст. 69 КК України, на 5 (п’ять)  років позбавлення волі з конфіскацією належного на праві власності майна; за ч. 3 ст. 185 КК України на 4 (чотири) роки позбавлення волі.

На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначено Купирі Ю.П.  покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років, з конфіскацією належного на праві власності майна.

На підставі ст. 75, 76 КК України постановлено звільнити Купиру Ю.П.  від відбування призначеного основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням , якщо він протягом трьох років іспитового строку не вчинить нового злочину та виконає покладені на нього обов’язки: не виїжджатиме за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції; повідомлятиме кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи; періодично з’являтись для реєстрації в дану інспекцію.

                   Стягнуто з Луця В.А. та Купири Ю.П. по 1 442,16 грн. в дохід держави у відшкодування витрат на залучення експертів у кримінальному провадженні.

                   Вироком вирішено долю речових доказів (головуючий суддя Жевнєрова Н.В.).

Апеляційний суд Волинської області зазначив, що суд першої інстанції, врахувавши всі обставини по кримінальному провадженню, обґрунтовано призначив Луцю В.А. та Купири Ю.П. покарання в межах санкції закону.

Разом з тим, суд першої інстанції безпідставно застосував до обвинувачених Луця В.А. та Купири Ю.П. додаткове покарання у виді конфіскації майна, а тому вирок суду в частині призначення додаткового покарання підлягає зміні.

Ухвалою Апеляційного суду Волинської області від 28.03.2017 з резолютивної частини вироку Шацького районного суду Волинської області  від 06 вересня 2016 року  щодо Луця В.А. та Купири Ю.П. вказівку суду про призначення Луцю В.А. та Купирі Ю.П. додаткового покарання у виді конфіскації майна виключено.

У решті вирок залишено без змін.

       Крім того на адресу Шацького районного суду Волинської області надійшло 8 апеляційних скарг на ухвали слідчого судді з яких:

 

IІІ. Розгляд справ про адміністративні правопорушення

До суду протягом 2017 року надійшло 403 справ про адміністративні правопорушення, ще 9 справ знаходились в провадженні суду з минулого звітного періоду. З них 17 справ повернуто (з яких 16 для належного оформлення).  Суддями Шацького районного суду розглянуто 375 справ щодо 375 осіб, 20 справ на кінець звітного періоду залишається в залишку.

Об’єктом переважної кількості адміністративних правопорушень, що стали приводом для розгляду, є справи:

- за ст.130 КУпАП – керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, - 50 (13,3% від загальної кількості), в 2016 році цей показник становив 57 справ;

- за  ст.  173-2 КупАП -  вчинення насильства в сім’ї, не виконання захисного припису або не проходження корекційної програми – 50 справ  (13,3%), в 2016 році цей показник становив 34 справи;

- за ст. 85 КУпАП – порушення правил використання об’єктів тваринного світу –  40 (10,6 %), в 2016 році  цей показник становив – 98 справ;

- за ст. 204-1 КУпАП – незаконне перетинання або спробу незаконного перетинання державного кордону України – 24 (6,4%), в 2016 році – 37;

За результатами розгляду справ, на 375 осіб накладено адміністративні стягнення, зокрема: накладено штраф на 144 особи на загальну суму 325 380 гривень; призначено стягнення у виді громадських робіт 9 особам, у виді адміністративного арешту - 3 особам.

На 37 особи (9,9% від загальної кількості осіб, яким накладено адміністративні стягнення) поряд з основним стягненням як додаткове було застосовано конфіскацію предмета.

Щодо 215 осіб винесено постанови про закриття справи, з них 135 осіб звільнено від адміністративної відповідальності при малозначності  правопорушення, відносно 26 осіб справи закрито у зв’язку з відсутністю події та складу правопорушення, ще відносно 50 осіб справи закрито в зв’язку із закінченням строків адміністративного стягнення, відносно 2 осіб закрито у зв’язку з передачею матеріалів на розгляд громадської організації або трудового колективу.

Упродовж звітного періоду до 19 неповнолітніх осіб застосовано заходи впливу, передбачені ст. 24-1 КУпАП.

Протягом 2017 року в апеляційному порядку переглядалося 4 справи:

 

  1. Розгляд цивільних справ.

Протягом 2017 року у провадженні Шацького районного суду перебувало 186 цивільних справ: 175 справ позовного та 11 справ окремого провадження. В порівнянні з 2016 роком спостерігається тенденція щодо збільшення надходження цивільних справ, зокрема в минулому періоді їх кількість становила 210.

Розглянуто 164 цивільних справ ( 188 в минулому періоді), а саме,   154 справи позовного провадження, 10 справ окремого провадження. Питома вага справ, провадження у яких на кінець звітного періоду закінчено становить  88,17%. В залишку перебуває 22 цивільних  справ.

Наказне провадження

За вказаний період до Шацького районного суду Волинської області надійшло 4 заяви про видачу судового наказу, з них 1 на суму 1 689 грн. про стягнення заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг, телекомунікаційних послуг, послуг телебачення та радіомовлення з урахуванням індексу інфляції та трьох відсотків річних, нарахованих заявником на суму заборгованості.

Позовне провадження.

Протягом 2017 року розглянуто 154 справи. Ухвалено 139 рішень, з них 132 із задоволенням позову, закрито провадження у 2 справах, 11 справах розглянуто із залишенням заяви без розгляду.

У звітному періоді ухвалено 24 заочних рішення, що становить 16,54 % від загальної кількості ухвалених. Про ухвалення заочного рішення, судді виносять відповідну ухвалу.

Категорії розглянутих суддями цивільних справ позовного провадження:

- спори про спадкове право – 52 справи (37,7% від усіх розглянутих);

- спори, що виникають із земельних правовідносин – 7 справ (4,54 %);

З фіксуванням судового процесу технічними засобами розглянуто 38 справ (26,67 %).

 

Окреме провадження

Протягом звітного періоду суддями Шацького районного суду розглянуто 10 цивільних справ в порядку окремого провадження. За результатами розгляду - ухвалено 9 рішень (всі із задоволенням заяв), 1 – залишено без розгляду.

Категорії розглянутих суддями цивільних справ окремого провадження:

          Всі цивільні справи окремого провадження розглянуті з фіксуванням судового процесу технічними засобами.

 

Оперативність розгляду справ.

Позовне провадження

До попереднього судового розгляду цивільні справи призначені у строк, передбачений ч. 4 ст. 122 ЦПК України.

На кінець звітного періоду на розгляді перебуває 21 цивільна справа з них 1 провадження зупинено.            

Цивільних справ (без урахування справ, провадження у яких зупинено) не розглянутих у строк понад 1 рік, до 2 років, понад 2 роки не має.

Протягом 2017 року у Шацькому районному суді 5 цивільних справ розглянуто з порушенням строків встановлених ЦПК України.

А саме:

Окреме провадження

Всі цивільні справи окремого провадження призначенні до попереднього розгляду у передбачені ЦПК строки.

Строки розгляду справ, передбачені цивільно-процесуальним кодексом не порушувались.

Для забезпечення оперативності розгляду цивільних справ суддями постійно вживаються заходи (даються відповідні вказівки секретарям судових засідань) щодо своєчасного повідомлення сторін у справі про дату та час її розгляду.

 

Якість розгляду справ.

Протягом 2017 року в апеляційному порядку переглянуто 8 рішень.

За результатами розгляду: 1 рішення - скасовано, 6 рішень – залишено без змін, 1- рішення повернуто апелянту.

Так, за результатом розгляду справи № 170/151/17 за позовом  ПАТ КБ "Приватбанк" до Назарук Ніни Миколаївни про стягнення заборгованості за кредитним договором Шацьким районним судом Волинської області в задоволенні позову ПАТ КБ "Приватбанк" відмовлено.

Рішенням Апеляційного суду Волинської області від 20.09.2017 рішення Шацького районного суду Волинської області від 22.06.2017 – скасовано та ухвалено нове рішення.

Оскільки, судом першої інстанції було допущено порушення норм матеріального права, то рішення суду підлягало скасуванню з ухваленням нового рішення про часткове задоволення позовних вимог.

У відповідності з вимогами ч. 1 ст. 88 ЦПК України з відповідача Назарук Н.М. в користь позивача ПАТ КБ "Приватбанк" постановлено стягнути заборгованість  по кредитному договору.

 

Апеляційну скаргу Луця В.В. на рішення Шацького районного суду Волинської області від 16 лютого 2017 року за позовом Карпук Г.А. до Луця С.В., Шацької селищної ради, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідача відділ Держгеокадастру у Шацькому районі Волинської області про визнання недійсним рішення про виділення земельної ділянки та скасування державної реєстрації повернуто скаржнику.

Згідно ухвали Апеляційного суду Волинської області від 11 квітня 2017 року Луць В.В. подав апеляційну скаргу на рішення Шацького районного суду Волинської області від 16.02.2017. Ухвалою Апеляційного суду Волинської області від 22.03.2017 подану апеляційну скаргу залишено без руху та надано строк для сплати судового збору та виправлення недоліків апеляційної скарги – 5 днів з дня отримання копії цієї ухвали.

Згідно повідомлення про вручення рекомендованого поштового відправлення копію вказаної ухвали апелянтом отримано 25 березня 2017 року.

Як протягом 5 днів з часу отримання копії ухвали, так і на момент розгляду апелянтом недоліки апеляційної скарги не усунуті – не подано належно оформленої апеляційної скарги та не сплачено судовий збір.

 

Також у 2017 році Апеляційним судом Волинської області переглядалось рішення Шацького районного суду Волинської області від 07 вересня 2016 року за позовом Романюк Н.А., Омельчука І.А. про поділ в натурі нерухомого майна, зустрічним позовом Омельчука В.А. до Романюк Н.А., Омельчука І.А. про визнання незаконним та скасування рішення сільської ради, свідоцтва про право власності на нерухоме майно в порядку спадкування за законом та за заповітом.

У вказаній справі апеляційний суд прийшов до висновку, що судом першої інстанції порушено норми матеріального та процесуального права. А саме, в частині задоволення позовних вимог Романюк Н.А., Омельчука І.А. до Омельчука В.А. про поділ в натурі нерухомого майна рішення Шацького районного суду Волинської області скасовано, та ухвалено нове рішення.

 

Крім цього, ухвалою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ рішення Шацького районного суду Волинської області від 10 листопада 2015 року та ухвалу апеляційного суду Волинської області від 20 січня 2016 року у справі за позовом публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» до Гурєєвої Т.І., третя особа – Гурєєв В.В., про стягнення заборгованості за кредитним договором, за касаційною скаргою публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» скасовано, справу направлено на новий розгляд до суду першої інстанції.

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ у своїй ухвалі посилається на те, що суди першої та апеляційної інстанції, неповно з’ясували дійсні обставини справи, не дали належної оцінки доказам, допустили порушення норм матеріального та процесуального права, що призвело до неправильного вирішення справи.

 

Ухвалою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ рішення Шацького районного суду Волинської області від 22 вересня 2016 року та ухвалу апеляційного суду Волинської області від 01 грудня 2016 року у справі за позовом Коцана І.Я. до Коцан Н.Н., в інтересах якої діє Булат Ю.В. залишено без змін.

<шт.>               

  1. Розгляд адміністративних справ.

 

Протягом 2017 року у провадженні суддів Шацького районного суду Волинської області перебувало 37 адміністративних справ та матеріалів. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року в провадженні суду перебувало 96 справ, що свідчить про зменшення кількості адміністративних справ.

Протягом звітного періоду закінчено провадження у 31 адміністративній справі: прийнято 30 постанов, з них 24 із задоволенням позову, 1 заяву залишено без розгляду. Не розглянутими на кінець звітного періоду залишаються 2 адміністративні справи.

Категорії розглянутих суддями адміністративних справ:

- справи зі спорів з приводу забезпечення громадського порядку та безпеки  - 7 справ (22,6%);

- справи з спорів із приводу реалізації державної політики у сфері економіки – 1 справа (3,22%);

- справи зі спорів з приводу забезпечення сталого розвитку – 3 справи (9,67 %);

- справи з спорів із приводу реалізації публічної політики – 20 справ (64,5%).

 

Оперативність розгляду.

Всі адміністративні справи призначенні до розгляду у передбачені КАСУ строки.

Строки розгляду справ, передбачені КАСУ не порушувались.

 

Якість розгляду

 

Протягом 2017 року на адресу Шацького районного суду Волинської області надійшло 60 апеляційних скарг на постанови суду. З них  1 апеляційну скаргу Львівським апеляційним адміністративним судом було повернуто апелянту; за 9 апеляційними скаргами за результатами розгляду апеляційною інстанцією постанови суду залишені без змін; за 7 апеляційними скаргами адміністративні справи перебувають на розгляді в апеляційній інстанції; 9 – постанов суду – скасовано.

1) Так, за результатами розгляду  адміністративної справи за позовом Романовича Ананія Миколайовича до Шацько-Любомльського об’єднаного управління Пенсійного фонду України у Волинській області про визнання протиправними та зобов’язання вчинити дії позов задоволено.

Ухвалою Львівського апеляційного адміністративного суду від 07.12.2017 постанову Шацького районного суду Волинської області від 10.10.2017 у справі № 170/575/17 змінено частково.

Апеляційний суд у своїй ухвалі зазначив, що ч. 1 ст. 94 КАСУ  передбачено, що судове рішення ухвалена на користь сторони, яка не є суб’єктом владних повноважень, суд присуджує всі здійснені нею документально підтверджені судові витрати за рахунок бюджетних асигнувань суб’єкта владних повноважень, що виступив стороною у справі, або якщо стороною у справі виступила його посадова чи службова особа, так як відповідачем у справі є Шацько-Любомльського об’єднане управління Пенсійного фонду України у Волинській області, тому судовий збір у розмірі 640, 00 грн. належить стягнути з Шацько-Любомльського об’єднаного управління Пенсійного фонду України у Волинській області на користь Романовича А.М.

2) За результатами розгляду апеляційної скарги Шацького об’єднаного управління Пенсійного фонду України Волинської області на постанову Шацького районного суду Волинської області від 27 лютого 2017 року в справі за позовом Сороки Галини Лаврентіївни до Шацького об’єднаного управління Пенсійного фонду України Волинської області про визнання протиправними та зобов’язання вчинити дії ухвалою Львівського Апеляційного суду постанову Шацького районного суду Волинської області від 27 лютого 2017 року у справі № 170\68\17 скасовано та прийнято нову постанову, якою в задоволенні позовних вимог Сороки Г.Л. до Шацького об’єднаного управління Пенсійного фонду України Волинської області про визнання протиправними та зобов’язання вчинити дії відмовлено.

3) За апеляційною скаргою Шацького об'єднаного управління Пенсійного фонду України Волинської області на постанову  Шацького районного суду Волинської області від 06 лютого 2017 року у справі за позовом Терлічук Євгенії Пилипівни до Шацького об'єднаного управління Пенсійного фонду України Волинської області про визнання дій протиправними та зобов'язання вчинити дії, постановою Львівського Апеляційного адміністративного суду постанову Шацького районного суду Волинської області від 06 лютого 2017 року скасовано та прийнято нову постанову. Апеляційний суд у своєму рішенні посилається на те, що постановою КМУ від 14.09.2016 №662 «Деякі питання пенсійного забезпечення окремих категорій осіб», яка застосовується 01.05.2016 затверджено порядок призначення пенсій деяким категоріям громадян та визнано такою, що втратила чинність Постанова №865. Право державних службовців на перерахунок призначеної пенсії вказаною постановою не визначено.

Тобто, станом на 01.05.2016, так і на момент звернення позивача за перерахунком пенсії (10.01.2017) не було передбачено ні можливості, ні механізму перерахунку пенсій державного службовця у зв'язку із змінами розміру заробітної плати.

За таких обставин, відповідач правомірно відмовив позивачу у перерахунку пенсії.

Крім того, така відмова не призвела до зменшення розміру пенсії державного службовця, яку вона отримував до цього, і не є звуженням обсягу вже набутих ним прав та/або позбавленням її права на соціальний захист.

Європейський суд з прав людини у рішенні від 09 жовтня 1979 року у справі «Ейрі проти Ірландії» констатував, що здійснення соціально-економічних прав людини значною мірою   залежить   від   становища   в   державах,   особливо   фінансового.   Такі   положень поширюються і на питання допустимості зменшення соціальних виплат, про що зазначено в рішенні цього суду у справі «Кйартан Асмундсон проти Ісландії» від 12 жовтня 2004 року.

З огляду на вищевказане, апеляційний суд вважає, що доводи апеляційної скарги являються суттєвими і складають підстави для висновку про неправильне застосування судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права, які призвели до неправильного вирішення справи.

Такі обставини є безсумнівною підставою для скасування постанови суду першої інстанції та прийняття нової постанови про відмову у задоволенні позову, з наведених вище підстав.

4) Львівський апеляційний адміністративний суд розглянувши апеляційну скаргу Шацько-Любомльського об'єднаного управління Пенсійного фонду України Волинської області на постанову Шацького районного суду Волинської області від 27 квітня 2017 року у справі за позовом Ничая Василя Митрофановича до Шацько-Любомльського об'єднаного управління Пенсійного фонду України Волинської області про визнання дій протиправними та зобов'язання вчинити дії, дійшов висновку, що у спірних відносинах УПФУ діяло в межах повноважень та у спосіб, що передбачений Законами України. Постановою Львівського апеляційного адміністративного суду апеляційну скаргу задоволено.

5) За апеляційною скаргою Шацького об'єднаного управління Пенсійного фонду України Волинської області на постанову Шацького районного суду Волинської області від 06.02.2017 року у справі за позовом Вовк Тетяни Василівни до Шацького об'єднаного управління Пенсійного фонду України Волинської області про визнання дій протиправними та зобов'язання вчинити дії Львівський апеляційний адміністративний суд дійшов висновку, що Апеляційну скаргу Шацького об'єднаного управління Пенсійного фонду України Волинської області - задовольнити.

Постанову Шацького районного суду Волинської області від 06.02.2017 року у справі № 170/28/17-а, провадження №2-а/170/9/17 - скасувати та прийняти нову, якою в задоволенні позову Вовк Тетяни Василівни до Шацького об'єднаного управління Пенсійного фонду України Волинської області про визнання дій протиправними та зобов'язання вчинити дії – відмовити.

У своїй постанові суд посилається на те, що законодавством, чинним станом до 01.01.2015 року, а саме статтею 37-1 Закону № 3723-ХП у відповідній редакції, було передбачено право осіб, які отримують пенсію державного службовця, на перерахунок її розміру у зв'язку з підвищенням заробітної плати за відповідною посадою і було визначено умови та порядок здійснення такого перерахунку. Однак, в чинному законодавстві України, яке регулює зазначені правовідносини, не регламентувало ані права особи на перерахунок її пенсії у зв'язку зі зміною розміру заробітної плати працюючого державного службовця, ані порядок і умови здійснення такого перерахунку.

З огляду на викладене, колегія суддів дійшла висновку, що у відповідача на момент звернення позивача із заявою про перерахунок її пенсії, не було правових підстав для здійснення перерахунку пенсії у зв'язку з підвищенням заробітної плати, а тому доводи апеляційної скарги спростовують висновки суду першої інстанції, а оскаржувана постанова підлягає скасуванню з прийняттям нового рішення про відмову в задоволенні позову.

6) Скаргу Шацького об'єднаного управління Пенсійного фонду України Волинської області на постанову Шацького районного суду Волинської області від 17 листопада 2016 року у справі № 170/561/16-а за позовом Демедюка Василя Харитоновича до Шацького об'єднаного управління Пенсійного фонду України Волинської області про визнання дій протиправними та зобов'язання до вчинення дій, - задоволено. У постанові Львівський апеляційний адміністративний суду посилається на те, що доводи апеляційної скарги є суттєвими і складають підстави для висновку про порушення  судом першої інстанції норм матеріального  права, що призвело до неправильного вирішення справи, через що постанова суду підлягає до скасуванню з прийняттям нового рішення про відмову в задоволенні позову, що узгоджується з положеннями п.3 ст.2 КАС України.

З огляду на викладене, постанову Шацького районного суду Волинської області від 17 листопада 2016 року у справі № 170/561/16-а за позовом Демедюка Василя Харитоновича до Шацького об'єднаного управління Пенсійного фонду України Волинської області про визнання дій протиправними та зобов'язання до вчинення дій скасувати та прийнято нову постанову, якою у позові відмовлено.

7) Апеляційну скаргу Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області на постанову Шацького районного суду Волинської області від 17 січня 2017 року у справі за адміністративним позовом Сидорука Анатолія Макаровича до Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області про визнання дій неправомірними та зобов’язання вчинити певні дії, - задоволено, постанову Шацького районного суду Волинської області від 17 січня 2017 року у справі №170/794/16-а - скасовано та прийнято нову постанову, якою в задоволенні адміністративного позову відмовлено.

У своїй постанові Львівський апеляційний адміністративний суду посилається на те, що довідки про розмір грошового забезпечення з врахуванням якого необхідно здійснити перерахунок його пенсії Сидорук А.М. до управління не подавав, а відповідно в управління не було підстав для проведення перерахунку його пенсії відповідно до Закону №2262-ХІІ.

Відповідно до ч. 1 ст. 71 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 72 цього Кодексу.

8) За апеляційною скаргою Шацького об'єднаного управління Пенсійного фонду України Волинської області на постанову Шацького районного суду Волинської області від 13 січня 2017 року у справі за позовом Прокопчука Василя Івановича до Шацького об'єднаного управління Пенсійного фонду України Волинської області про визнання дій протиправними Постанову Шацького районного суду Волинської області від 13 січня 2017 року у справі № 170/1/17-а скасовано та прийнято нову, якою в задоволенні позовних вимог Прокопчука В.І. відмовлено.

У своїй постанові Львівський апеляційний адміністративний суду посилається на те, що Верховний Суд України у своїй постанові від 12 липня 2016 року у справі № 21-1726а16 висловив правову позицію, відповідно до якої відсутність постанови Кабінету Міністрів України, яка чітко визначає розмір заробітної плати (чи пенсії), не є підставою для застосування вже недіючих норм Закону України для проведення перерахунку заробітної плати (пенсії).

Таким чином, пенсійний орган діяв у межах своїх повноважень та у спосіб, передбачений чинним законодавством.

Відповідно до ст. 202 КАС України підставами для скасування постанови або ухвали суду першої інстанції та ухвалення нового рішення є невідповідність висновків суду обставинам справи, порушення норм матеріального або процесуального права, що призвело до неправильного вирішення справи або питання.

9) За апеляційною скаргою Шацького об'єднаного управління Пенсійного фонду України Волинської області на постанову Шацького районного суду Волинської області від 10.01.2017р. у справі № 170/844/16-а за позовом Ханзерук Миколи Григоровича до Шацького об'єднаного управління Пенсійного фонду України Волинської області про визнання дій протиправними та зобов'язання до вчинення дій Постанову Шацького районного суду Волинської області від 10.01.2017р. у справі за № 170/844/16-а – скасовано. В позові Ханзерук Миколи Григоровича до Шацького об'єднаного управління Пенсійного фонду України Волинської області про визнання дій протиправними та зобов'язання до вчинення дій – відмовлено.                                                         

Львівський апеляційний адміністративний суду посилається на те, що Кабінетом Міністрів України не визначено умови та порядок проведення перерахунку призначених пенсій державних службовців у зв'язку з підвищенням окладів з 01 січня 2015 року, а Законом України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIII, який набув чинності з 01 травня 2015 року пенсійне забезпечення державних службовців здійснюється відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», яким не передбачено перерахунку пенсії у разі підвищення розміру заробітної плати працюючим державним службовцям, а тому, колегія суддів дійшла висновку про відсутність підстав для задоволення позову на що суд першої інстанції не звернув увагу.

  1. Звернення судових рішень до виконання.

З метою примусового виконання постанов у справах про адміністративні правопорушення судом було надіслано  до органів державної виконавчої служби :

55 копії постанов про стягнення судового збору в дохід держави на загальну суму 17422 грн.;

 48 копій постанов про конфіскацію предмета, який став знаряддям вчинення  або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення;

        Для виконання судових рішень у цивільних, адміністративних справах та кримінальних проваджень, що набрали законної сили, Шацьким районним судом Волинської області було видано 129 виконавчих листи, з них до органів державної виконавчої служби було надіслано 23 виконавчих листів про стягнення судового збору в дохід держави на суму –15479,98 грн., 15 виконавчих листів про стягнення витрат на залучення експерта на суму – 19851,81 грн., 7 виконавчих листів про виконання вироку  в частині конфіскації. 

        73 виконавчих листи  були видані  за заявами стягувачів.

За 2017 рік від органів державної виконавчої служби на адресу Шацького районного суду Волинської області  надійшло 10 постанов про закінчення виконавчих проваджень щодо виконання рішень Шацького районного суду Волинської області за 2016-2017 роки , а саме:

Крім того, на адресу суду надійшло 53 повідомлень про виконання постанов про адміністративні правопорушення в частині конфіскації, як адміністративного стягнення.

      Станом на день подачі інформації виконані всі адміністративні арешти за 2014-2017 роки.

За 2017 року від органів з питань пробації надійшло 4 повідомлення про відбуття громадських робіт, як адміністративного стягнення та два повідомлення про сплату штрафу, як кримінального покарання.

Від Шацького ВП Любомльського ВП ГУНПП України у Волинській області надійшло  4  повідомлення про виконання постанов суду по справах про адміністративні правопорушення в частині позбавлення права керування транспортними засобами за 2016-2017 роки.

 

Крім того, на адресу суду від органів державної виконавчої служби надійшло 37 постанови про повернення виконавчих документів без виконання, у зв’язку з відсутністю у боржників майна.

         Керуючись положеннями ЗУ «Про виконавче провадження» дані виконавчі документи були повторно звернуті до виконання та надіслані до органів державної виконавчої служби.

          На кінець звітного періоду залишаються не виконаними:

Вище наведені дані про виконання рішень суду свідчать про систематичну та результативну роботу  канцелярії суду щодо сприяння виконання рішень суду, що проявляється в постійних нагадуваннях та запитах з приводу результатів виконання постанов, виконавчих листів та розпоряджень суду.

Також, позитивно впливає консультативно-роз’яснювальна робота секретарів суду,  метою якої є добровільне виконання  рішень суду громадянами. Цей факт  підтверджується незначною кількістю рішень суду, які були звернені до примусового виконання. Позитивно на динаміку виконання впливає   проведення звірок виконання з органами ДВС.

Одночасно повідомляємо, що на особливому контролі перебуває виконання  рішень суду в частині  виконання стягнень на користь держави.

 

 

VII.  Штатна укомплектованість суддівського корпусу

Штатна чисельність суддів Шацького районного суду Волинської області  становить 3 одиниці. На кінець звітного періоду вакантні посади суддів відсутні.

Суддя Матвійчук С.П. працює на посаді судді 7 років 7 місяців. Жевнєрова Н.В. працює на посаді судді 9 років 7 місяців, Сушик Н.В. – 12 років 3 місяці.

Судді Шацького районного суду Волинської області протягом 2017 року до дисциплінарної відповідальності не притягувались.

 

VIІІ. Заходи, вжиті апеляційним та Шацьким районним судом для підвищення рівня здійснення судочинства.

 

Судді апеляційного суду Волинської області, закріплені за Шацьким районним судом, постійно надають методичну допомогу, що дає позитивні результати у сфері здійснення судочинства.

Крім того, на адресу суду постійно надходять проведені апеляційним судом аналізи показників судової статистики та узагальнення судової практики, які вивчаються суддями та беруться до уваги при розгляді відповідних категорій справ. Також апеляційний суд області постійно проводить навчально-методичні заходи: семінари, стажування суддів та інше,  в яких приймали участь судді Шацького районного суду. В суді періодично проводяться оперативні наради, на яких висвітлюються проблемні питання, що стосуються здійснення стану судочинства та проводяться заходи щодо їх усунення. Разом з тим, в суді проводяться виробничі навчання, участь в яких беруть і працівники суду, які на них висвітлюють новели чинного законодавства та зміни до нього.

 

ІХ. Висновки та пропозиції щодо поліпшення стану здійснення судочинства.

Проведений аналіз свідчить, що на кінець звітного періоду спостерігається тенденція щодо зменшення надходження  до суду справ та матеріалів. Що стосується якості розгляду справ, то слід вказати, що протягом 2017 року в порівнянні з 2016 роком кількість рішень суду, які оскаржувались в апеляційному порядку зменшилось. Строки розгляду справ, передбачених процесуальним законодавством в цілому вони не порушувались, а справи відкладались з об’єктивних незалежних від суду причин.

За результатами роботи в 2017 році та проведеним аналізом варто відмітити, що судочинство в Шацькому районному суді здійснюється на належному рівні.

Також в подальшому для належної організації та поліпшення стану здійснення судочинства в суді слід:

- надалі проводити контроль за заповненням обліково-статистичних карток в програмі «Д-3» з боку керівника апарату суду, положення відповідних інструкцій і методичних рекомендацій щодо заповнення ОСК та звітів вивчати на виробничих нарадах з усіма працівниками суду з метою недопущення недоліків у подальшій роботі, відповідальному за складання звітів разом з помічниками суддів надалі проводити щоквартальну звірку усіх даних внесених в облікові картки з даними, наявними у матеріалах відповідних справ;

- голові суду тримати на особистому контролі строки розгляду справ, з метою не допущення тяганини та порушення цих строків. Секретарям судових засідань приділяти особливу увагу щодо дотримання строків виготовлення журналів судових засідань та своєчасності здачі справ в канцелярію суду, старшому секретарю суду тримати це питання на постійному контролі і при виявленні порушень негайно повідомляти голову суду;

- посилити контроль за виконанням судових рішень суддів, продовжувати проводити щоквартальні звірки та надсилати нагадування в органи ДВС та відповідні управління юстиції;

- узагальнювати практику роботи з комп’ютерною програмою «Д-3», при виявленні недоліків у роботі КП «Д-3» вживати заходів щодо їх усунення, детально вивчати оновлення програми.

 

 

 

Заступник керівника апарату

Шацького районного суду

Волинської області                                                                            Б.А. Оксентюк