Задати питання
flag Судова влада України

 Аналіз стану наповнення веб-сайту Шацького районного суду

Волинської області за ІІ півріччя 2015 року
З метою забезпечення гласності та відкритості своєї діяльності, а також на виконання ст.15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» Шацький районний суд Волинської області забезпечує розміщення і постійне оновлення інформації для громадян на власній веб-сторінці, яка функціонує на офіційному веб-порталі «Судова влада України».
На виконання доручення ТУ ДСА України в Волинській області у Шацькому районному суді проведено аналіз стану наповнення офіційної веб-сторінки Шацького районного суду Волинської області інформаційними матеріалами, її доступності та повноти змісту за ІІ півріччя 2015 року.
Відповідно до наказу суду від 30 грудня 2013 року № 56/01-06.1 «Про призначення відповідальних за осіб з питань адміністрування та постійного оновлення інформації на веб-сайті Шацького районного суду Волинської області у мережі Інтернет відповідальним за адміністрування і постійне оновлення інформації на веб-сайті Шацького районного суду Волинської області визначено головного спеціаліста з інформаційних технологій даного суду Семенюка Є.В.
Контроль за вказаною ділянкою роботи здійснює керівник апарату суду, заступник керівника апарату суду, якими крім того аналізується актуальність інформації і повнота наповнення веб-сайту.
Відповідно до Регламенту інформаційного наповнення веб-порталу "Судова влада України" (наказ Державної судової адміністрації України від 17.02.2014р. № 30) приведено у відповідність сторінку Шацького районного суду веб-порталу "Судова влада України".
Протягом ІІ півріччя 2015 року, заступником керівника апарату, керівником апарату та головним спеціалістом з інформаційних технологій вживалися вичерпні заходи щодо наповнення веб-сайту актуальною та змістовною інформацією.
На виконання п.5  Рішення ради суддів загальних судів від 28 лютого 2013 року № 12 на офіційному веб-сайті Шацького районного суду Волинської області розміщена інформація, яка підлягає оприлюдненню на веб-сторінці судів веб-порталу судової влади України. Всі рубрики створені та наповнені інформацією.
Загалом упродовж 2015 року на веб-сторінці Шацького районного суду було створено ряд рубрик, а саме:
-          Народні засідателі
-          Присяжні;
-          Показники діяльності суду за півріччя та рік;
-          Аналіз обліково-статистичної роботи;
-          Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, які надаються запитувачем інформації в суді;
-          Гілка «Виконання вимог Закону України  «Про очищення влади».
                  З викладеного можна зробити висновок, що стан інформаційного наповнення веб - сайту Шацького районного суду в частині організаційного забезпечення функціонування здійснюється на належному рівні. Інформація постійно оновлюється, здійснюється контроль за даним напрямком роботи.
 
Заступник керівника апарату  Шацького районного суду
Волинської області                                                                                              Т.А.Мохончук
Семенюк 209 91