flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, які надаються запитувачам інформації в суді

У випадках коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, працівник, відповідальний за надання інформації, не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання Судом запиту повідомляє про це заявника із зазначенням вартості фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку сплати цих витрат. За таких обставин надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат. Розмір фактичних витрат на копіювання та друк визначається Судом в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України.

 

 

                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом голови Шацького районного суду Волинської області 

від 12.06.2020 року  №61/01-06

 

 

Інструкція

про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, які надаються запитувачам інформації, в Шацькому районному суді Волинської області

  1. Ця Інструкція відповідно до статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі - Закон) та постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» визначає порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки),  які надаються запитувачам інформації Шацьким районним судом Волинської області (далі – суд).
  2. Працівник апарату суду, який готує інформацію на запит, у разі необхідності здійснення копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більш як 10 сторінок, упродовж одного робочого дня з дати отримання запиту повідомляє службовою запискою відповідальну особу суду – заступника керівника апарату суду  Устенко О.Є., у разі її відсутності – керівника апарату суду про кількість сторінок, їх формат, наявність в документах інформації з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо, тобто усіх послуг, які підлягають оплаті запитувачем.
  3. Відповідальна особа суду не пізніше 24 годин з часу отримання даних про обсяг запитуваної інформації, подає невідкладно факсимільним зв’язком або електронною поштою у сканованому вигляді, з подальшим підтвердженням оригіналом, до відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності, управління об’єктами державного майна територіального управління державної судової адміністрації України в Волинській області (далі - ТУ ДСА України в Волинській області) заявку на виписку рахунку для здійснення оплати витрат запитувачем інформації.
  4. Відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності, управління об’єктами державного майна ТУ ДСА України в Волинській області на підставі отриманої заявки здійснює розрахунок фактичних витрат за складовими (додаток 1), оформляє рахунок за формою (додаток 2) та упродовж одного робочого дня, а у разі продовження строку на надання інформації протягом двох робочих днів, передає його відповідальній особі суду для надання його запитувачу інформації.
  5. Сума відшкодування фактичних витрат має здійснюватися в межах граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року N 740 із внесеними змінами.
  6. Оплата рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, здійснюється через установи банків чи відділення зв’язку за реквізитами, зазначеними в рахунку (додаток 2).
  7. Після надходження коштів на рахунок ТУ ДСА України в Волинській області від запитувача інформації відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності управління об’єктами державного майна ТУ ДСА України в Волинській області повідомляє листом електронною поштою у сканованому вигляді, з подальшим підтвердженням оригіналом, відповідальну особу суду, із зазначенням дати надходження коштів на рахунок  ТУ ДСА України в Волинській області.
  8. Відповідальна особа суду упродовж 24 годин з часу отримання інформації про оплату повідомляє про даний факт працівника апарату суду, який готує запитувану інформацію. Не пізніше двох робочих днів з дня отримання повідомлення, з урахуванням строків, визначених законодавством про доступ до публічної інформації, зазначений працівник апарату суду надає копії документів відповідальній особі суду.
  9. Інформація надається запитувачу у строки, визначені законодавством про доступ до публічної інформації.
  10. Відповідь на запит на інформацію обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки) не надається у разі відмови запитувача від оплати витрат, пов’язаних із наданням такої відповіді.  Відмовою вважається ненадходження протягом 20 днів від дати реєстрації запиту, коштів на реєстраційний рахунок ТУ ДСА України в Волинській області, про що відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності управління об’єктами державного майна ТУ ДСА України в Волинській області повідомляє листом електронною поштою у сканованому вигляді, з подальшим підтвердженням оригіналом, відповідальну особу суду.

 

                            _____________________________________

 

 

Додаток 1

 

Розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

Послуга, що надається

Норми витрат

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,2 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

0,3 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

0,4 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки

Виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування

0,1 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за сканування однієї сторінки

 

Примітка

  


Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки встановлюється на дату копіювання або друку документів.

 

 

 

Додаток 2

Для надходження коштів за відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію:

Одержувач  Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Волинській області

Код ЄДРПОУ 26276277

Депозитний рахунок №UA638201720343111001100002504

Банк ДКСУ м.Київ

Призначення платежу: відшкодування витрат на копіювання або друк документів ПІБ особи – обов’язково.

 РАХУНОК №_______

від ____           ________________   20 ____року

 №

з/п

Найменування

Вартість виготовлення 1 сторінки

(без ПДВ), грн.

Кількість сторінок од.

Ціна

(без ПДВ), грн.

1.

Витрати на копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (відшкодування вартості паперу та тонеру )

 

 

 

2.

Витрати на копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (відшкодування вартості паперу та тонеру )

 

 

 

3.

Витрати на копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацію міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (відшкодування вартості паперу та тонеру)

 

 

 

 

РАЗОМ

 

 

 

 

Всього до сплати:  __________________________________________________________

                                                                       (сума прописом)

_______________________________________________________________________

      Керівник Начальник відділу планово-

       фінансової діяльності,

       бухгалтерського обліку та звітності,

       управління об’єктами державного майна

__________________________________     __________________________________   (П.І.Б)                              (підпис)                         (П.І.Б)                               (підпис)