Задати питання Задати питання
flag Судова влада України

Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, які надаються запитувачем інформації в суді

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Шацького районного суду Волинської області

16.07.2012 20/01-06

 

 

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок відшкодування фактичних витрат
на копіювання або друк  документів,
які надаються запитувачам інформації

 

1.       Ця Інструкція розроблена відповідно до статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі - Закон) та постанови Кабінету Міністрів України від  13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» та визначає порядок відшкодування Шацьким районним судом Волинської області фактичних витрат на копіювання або друк документів обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки), які надаються запитувачам інформації.

 

2.       Відповідальна особа Шацького районного суду Волинської області, яка готує інформацію на запит, у разі необхідності здійснення копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більш як 10 сторінок, невідкладно подає факсимільним зв’язком або електронною поштою у сканованому вигляді, з подальшим підтвердженням оригіналом, до відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності  ТУ ДСА України в Волинській області заявку на виписку рахунку для здійснення оплати витрат запитувачем інформації.

 

3.       Відділ планово-фінансової діяльності,  бухгалтерського обліку та звітності ТУ ДСА України в Волинській області на підставі отриманої заявки здійснює розрахунок фактичних витрат за складовими (додаток 1), оформляє рахунок за формою (додаток 2) та невідкладно подає факсимільним зв’язком або електронною поштою у сканованому вигляді, з подальшим підтвердженням оригіналом, його відповідальній особі Шацького районного суду Волинської області для надання його запитувачу інформації.

 

4.       Сума відшкодування фактичних витрат має здійснюватися в межах граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року N 740.

 

5.       Оплата рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, здійснюється через установи банків чи відділення зв’язку за реквізитами, зазначеними в рахунку (додаток 2).

 

6.       Після надходження коштів на рахунок ТУ ДСА України в Волинській області від запитувача інформації відділ планово-фінансової діяльності,  бухгалтерського обліку та звітності ТУ ДСА України в Волинській області повідомляє відповідальну особу Шацького районного суду Волинської області, із зазначенням дати надходження коштів на рахунок ТУ ДСА України в Волинській області

 

7.       Не пізніше двох робочих днів з дня отримання повідомлення, з урахуванням строків, визначених законодавством про доступ до публічної інформації, відповідальна особа готує копії документів та надає їх запитувачу інформації.

 

8.        Інформація надається запитувачу у строки, визначені законодавством про доступ до публічної інформації.

 

9.        Відповідь на запит на інформацію обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки) не надається у разі відмови запитувача від оплати витрат, пов’язаних із наданням такої відповіді.

Відмовою вважається ненадходження протягом 20 днів від дати реєстрації запиту, коштів на реєстраційний рахунок ТУ ДСА України в Волинській області, про що відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності ТУ ДСА України в Волинській області повідомляє відповідальну особу Шацького районного суду Волинської області.

 

 Реквізити для оплати рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами інформацію