flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46


ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ


Н А К А З

 

22 червня 2011 р.                   м. Київ                              № 104

 

 

Про службову інформацію

 

Керуючись статтями 6, 9 Закону України "Про доступ до публічної інформації", частиною п'ятою статті 147 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", 

 

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити перелік документів у місцевому загальному суді, що містять інформацію, яка становить службову інформацію (додаток № 1). 

2. Затвердити перелік документів в апеляційному суді області, апеляційному суді міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим, що містять інформацію, яка становить службову інформацію (додаток № 2).

3. Затвердити перелік документів в окружному та апеляційному адміністративному  суді, що містять інформацію, яка становить службову інформацію (додаток № 3).

4. Відділу інформаційних технологій та забезпечення реєстру судових рішень розмістити текст цього наказу на офіційному веб-порталі "Судова влада України".

5. Управлінню організаційного забезпечення діяльності Державної судової адміністрації України надіслати цей наказ до апеляційних судів згідно з додатками № 2 і № 3 та територіальних управлінь Державної судової адміністрації України.

6. Начальникам територіальних управлінь Державної судової адміністрації України надіслати цей наказ до відповідних місцевих судів згідно з додатками № 1 і № 3.

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 Голова                                                                                            Р. Кирилюк


   

 

 ДОДАТОК № 1

до наказу Державної судової 

адміністрації України

від "22"   червня 2011 р.  № 104

 

 

ПЕРЕЛІК

документів у місцевому загальному суді, що містять інформацію, яка

становить службову інформацію

 

          1. Протоколи зборів суддів.

2. Протоколи оперативних нарад суддів та працівників апарату суду.

3. Накази голови суду (особи, що виконує обов'язки голови суду) та керівника апарату суду.

4. Алфавітні покажчики судових справ.

5. Журнали розгляду судових справ та матеріалів суддею (журнали судових засідань).

6. Обліково-статистичні картки.

7. Журнали реєстрації вхідної кореспонденції  (додаток 1 до п.2.2Інструкції з діловодства в місцевому загальному суді, затвердженої наказом ДСА України від 27 червня 2006 року № 68 (далі - Інструкція).

8. Контрольні журнали судових справ і матеріалів, переданих для судді.

9. Журнал обліку заяв про забезпечення позову, доказів у цивільних справах (до подання позовної заяви) (додаток 16 до п.3.3.2 Інструкції).

10. Журнал обліку окремих судових доручень інших судів  (додаток 32 доп.3.16 Інструкції).

11. Журнал обліку подань, заяв і клопотань у порядку виконання судовихрішень в адміністративних справах (додаток 25 до п.3.4.4 Інструкції).

12. Журнал обліку заяв про забезпечення позову, доказів у адміністративних справах (додаток 23 до п.3.4.2 Інструкції).

13. Журнал обліку подань, заяв і клопотань у порядку виконання судових
рішень у цивільних справах (додаток 20 до п.3.3.6 Інструкції).

14. Журнал обліку апеляцій, апеляційних і касаційних скарг та касаційнихподань прокурора в кримінальних справах (додаток 39 до п.15.1 Інструкції).

15. Журнал обліку заяв про апеляційне оскарження, апеляційних скарг у цивільних чи адміністративних справах (додаток 42 до п.15.4 Інструкції).

16. Журнал обліку осіб, яких передано на поруки колективу підприємств,установ, організацій (додаток 45 до п. 16.1.19 Інструкції).

17. Журнал обліку речових доказів (додаток 46 до п. 16.1.24 Інструкції).

18. Журнал обліку виконавчих документів, виданих судом (додаток 48 до    п.16.6.3 Інструкції).

19. Журнал видачі копій судових документів.

20. Журнал обліку скарг на дії або бездіяльність державного виконавця (додаток 58 до п.3.3.7 Інструкції).

21. Розносна книга для місцевої кореспонденції (додаток 51 до п.18.29 Інструкції).

22. Журнал обліку печаток і штампів суду (додаток 52 до п.21.2 Інструкції).

23. Журнал видачі справ для знайомлення (додаток 56 до п.23.4 Інструкції).

24. Матеріали особових справ працівників суду (додаток 57 до п.23.6 Інструкції).

25. Акти знищення судових справ та протоколи постійно діючої експертноїкомісії щодо передачі до архіву суду справ, документів суду та їх знищення.

26. Графіки чергувань суддів з розгляду подань правоохоронних органів.

27. Акти, доповідні записки, протоколи та інші матеріали щодо вивчення стану організаційного забезпечення діяльності суду.

28. Довідки про роботу суду з розгляду звернень громадян, доповідні записки та узагальнення за результатами вивчення цієї роботи.

 

 

ДОДАТОК № 2

до наказу Державної судової

адміністрації України

від "22 " червня 2011 р.  № 104

 

 

ПЕРЕЛІК

документів в апеляційному суді області, апеляційному суді міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим, що містять інформацію, яка становить службову інформацію

 

         1. Протоколи зборів суддів.

2. Протоколи оперативних нарад суддів та працівників апарату суду.

3. Накази голови суду (особи, що виконує) та керівника апарату суду.

4. Алфавітні покажчики судових справ.

5. Журнали розгляду судових справ та матеріалів суддею (журнали судових засідань).

6. Обліково-статистичні картки.

7. Журнали реєстрації вхідної кореспонденції  (додаток 1 до п.2.2Інструкції з діловодства в апеляційному загальному суді, затвердженої наказом ДСА України від 6 січня 2006 року № 1 (далі - Інструкція).

8. Журнал реєстрації копій апеляційних скарг в адміністративних справах (додаток 24 до пункту 3.4.3 Інструкції).

9. Контрольний журнал судових справ і матеріалів, переданих для розгляду судді (додаток 28 до пункту 3.15 Інструкції).

10. Журнал обліку розгляду судових справ і матеріалів суддею (додаток 33 до п.5.6 Інструкції).

11. Журнал обліку речових доказів (додаток 36 до п.6.5.4 Інструкції).

12. Журнал обліку касаційних скарг і касаційних подань прокурора одаток 37 до п.11.1 Інструкції).

13. Журнал обліку осіб, яких передано на поруки колективу підприємств, установ, організацій (додаток 41 до п.12.1.17 Інструкції).

14. Журнал обліку виконавчих документів, виданих судом (додаток 42 до   п.12.6 Інструкції).

15. Журнал видачі справ для ознайомлення одаток 43 до п.14.4 Інструкції).

16. Журнал видачі копій судових документів (додаток 44 до п.14.7 Інструкції).

17. Журнал обліку особистого прийому громадян (додаток 45 до п.16.2 Інструкції).

18. Розносна книга для місцевої кореспонденції (додаток 49 до п.17.24 Інструкції).

19. Журнал обліку печаток і штампів суду (додаток 50 до п.20.2 Інструкції).

20. Акти, доповідні записки, протоколи та інші матеріали щодо вивчення стану організаційного забезпечення діяльності суду.

21. Довідки про роботу суду з розгляду звернень громадян, доповідні записки та узагальнення за результатами вивчення цієї роботи.

 

 

ДОДАТОК № 3

до наказу Державної

судової адміністрації України

від "22 " червня 2011 р.  № 104

 

 

ПЕРЕЛІК

документів окружного та апеляційного адміністративного суду,

що містять інформацію, яка становить службову інформацію

 

1. Протоколи зборів суддів.

2. Протоколи оперативних нарад суддів та працівників апарату суду.

3. Накази голови суду (особи, що виконує обов'язки голови) та керівника апарату суду.

4. Алфавітні покажчики судових справ.

5. Журнали розгляду судових справ та матеріалів суддею (журнали судових засідань).

6. Обліково-статистичні картки.

7. Журнали реєстрації вхідної кореспонденції  (додаток 1 до Інструкції з діловодства в апеляційних і місцевих адміністративних судах, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 5 грудня 2006 року        №155 (далі - Інструкція).

8. Журнал реєстрації вхідної електронної пошти (додаток 3 до Інструкції).

9. Журнал реєстрації заяв про апеляційне оскарження, апеляційних скарг в адміністративних справах (додаток 9 до Інструкції).

10. Журнал реєстрації копій апеляційних скарг в адміністративних справах (додаток 11 до Інструкції).

12. Контрольний журнал адміністративних справ і матеріалів, переданих для розгляду судді (додаток 12 до Інструкції).

13. Журнал обліку особистого прийому громадян (додаток 15 до Інструкції).

14. Розносна книга для місцевої кореспонденції (додаток 18 до Інструкції).

15. Журнал розгляду адміністративних справ і матеріалів суддею (додаток 24 до Інструкції).

16. Журнал видачі справ для ознайомлення (додаток 26 до Інструкції).

17. Журнал видачі копій документів із адміністративної справи    (додаток 27 до Інструкції).

18. Журнал обліку речових доказів (додаток 28 до Інструкції).

19. Журнал обліку печаток і штампів суду (додаток 29 до Інструкції).

20. Акти, доповідні записки, протоколи та інші матеріали щодо вивчення стану організаційного забезпечення діяльності суду.

 

 

 

 
 
ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
 
Н А К А З
 
 
17 квітня 2012 р.                           м. Київ                                 № 40
 
 
Про внесення змін до наказу
від 22 червня 2011 року № 104
 
Керуючись статтями 6, 9 Закону України "Про доступ до публічної інформації", частиною п'ятою статті 147 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та з метою визначення типових переліків документів, що можуть містити відомості, які становлять службову інформацію, 
 
НАКАЗУЮ:
 
1. Внести до наказу Державної судової адміністрації України "Про службову інформацію" від 22 червня 2011 року № 104 такі зміни:
1) пункти перший-третій викласти у такій редакції:
"1. Затвердити Типовий перелік документів у місцевому загальному суді, що можуть містити відомості, які становлять службову інформацію (додаток № 1).
2. Затвердити Типовий перелік документів в апеляційному суді області, апеляційному суді міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим, що можуть містити відомості, які становлять службову інформацію (додаток № 2).
3. Затвердити Типовий перелік документів в окружному та апеляційному адміністративному суді, що можуть містити відомості, які становлять службову інформацію (додаток № 3) ".
         2) доповнити пунктом четвертим такого змісту:
         "4. Затвердити Типовий перелік документів у місцевому та апеляційному господарському суді, що можуть містити відомості, які становлять службову інформацію (додаток № 4)".
 3) у зв’язку з цим пункти чотири-сім вважати відповідно пунктами п’ять-вісім.
2. Відділу інформаційних технологій та забезпечення ведення реєстру судових рішень управління організаційного забезпечення діяльності судів розмістити текст цього наказу на офіційному веб-порталі судової влади України.
3. Управлінню організаційного забезпечення діяльності Державної судової адміністрації України надіслати цей наказ до апеляційних судів згідно з додатками № 2, № 3, № 4 та територіальних управлінь Державної судової адміністрації України.
4. Начальникам територіальних управлінь Державної судової адміністрації України надіслати цей наказ до місцевих судів згідно з додатками № 1, № 3, №.4.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови В. Півторака.
 
 
 
 
 
Голова                                                                                       Р. Кирилюк
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток № 1
до наказу Державної судової адміністрації України
«17»квітня 2012 р.  № 40

 
 
 
ТИПОВИЙ ПЕРЕЛІК
документів у місцевому загальному суді, що можуть містити відомості,
які становлять службову інформацію
 
1. Протоколи зборів суддів.
2. Протоколи оперативних нарад суддів та працівників апарату суду.
3. Накази голови суду (особи, що виконує обов'язки голови суду) та керівника апарату суду.
4. Алфавітні покажчики судових справ.
5. Журнали розгляду судових справ та матеріалів суддею (журнали судових засідань).
6. Обліково-статистичні картки.
7. Журнали реєстрації вхідної кореспонденції (додаток 1 до п. 2.2 Інструкції з діловодства в місцевому загальному суді, затвердженої наказом ДСА України від 27 червня 2006 року N 68 (далі - Інструкція).
8. Контрольні журнали судових справ і матеріалів, переданих для судді.
9. Журнал обліку заяв про забезпечення позову, доказів у цивільних справах (до подання позовної заяви) (додаток 16 до п .3.3.2 Інструкції).
10. Журнал обліку окремих судових доручень інших судів (додаток 32 до п. 3.16 Інструкції).
11. Журнал обліку подань, заяв і клопотань у порядку виконання судових рішень в адміністративних справах (додаток 25 до п. 3.4.4 Інструкції).
12. Журнал обліку заяв про забезпечення позову, доказів у адміністративних справах (додаток 23 до п. 3.4.2 Інструкції).
13. Журнал обліку подань, заяв і клопотань у порядку виконання судових рішень у цивільних справах (додаток 20 до п. 3.3.6 Інструкції).
14. Журнал обліку апеляцій, апеляційних і касаційних скарг та касаційних подань прокурора в кримінальних справах (додаток 39 до п. 15.1 Інструкції).
15. Журнал обліку заяв про апеляційне оскарження, апеляційних скарг у цивільних чи адміністративних справах (додаток 42 до п. 15.4 Інструкції).
16. Журнал обліку осіб, яких передано на поруки колективу підприємств, установ, організацій (додаток 45 до п. 16.1.19 Інструкції).
17. Журнал обліку речових доказів (додаток 46 до п. 16.1.24 Інструкції).
18. Журнал обліку виконавчих документів, виданих судом (додаток 48 до п. 16.6.3 Інструкції).
19. Журнал видачі копій судових документів.
20. Журнал обліку скарг на дії або бездіяльність державного виконавця (додаток 58 до п. 3.3.7 Інструкції).
21. Розносна книга для місцевої кореспонденції (додаток 51 до п. 18.29 Інструкції).
22. Журнал обліку печаток і штампів суду (додаток 52 до п. 21.2 Інструкції).
23. Журнал видачі справ для знайомлення (додаток 56 до п. 23.4 Інструкції).
24. Матеріали особових справ працівників суду (додаток 57 до п. 23.6 Інструкції).
25. Акти знищення судових справ та протоколи постійно діючої експертної комісії щодо передачі до архіву суду справ, документів суду та їх знищення.
26. Графіки чергувань суддів з розгляду подань правоохоронних органів.
27. Акти, доповідні записки, протоколи та інші матеріали щодо вивчення стану організаційного забезпечення діяльності суду.
28. Довідки про роботу суду з розгляду звернень громадян, доповідні записки та узагальнення за результатами вивчення цієї роботи.
29. Документи щодо оформлення дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею.
30. Переліки режимних приміщень, зон, територій.
31. Документів з питань технічного захисту інформації (якщо за своїм змістом не розкривають відомості, що становлять державну таємницю).
32. Звіти про стан забезпечення охорони державної таємниці.
33. Акти перевірок наявності секретних документів.
34. Листування з органами Служби безпеки України з питань надання та скасування працівникам допуску до державної таємниці.
35. Номенклатура працівників місцевого суду, перебування на яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.
36. Номенклатура секретних справ.
37. Протоколи засідань експертної комісії з питань державної таємниці.
38. Журнали обліку вхідних і підготовлених секретних документів.
39. Акти на знищення секретних документів і справ.
40. Акти за результатами експертної оцінки матеріальних носіїв інформації.
41. Акти на знищення секретних документів і справ.
42. Акти з питань здійснення оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності (якщо за своїм змістом не розкривають відомості, що становлять державну таємницю).
43. Звіт по формі 6 "Про чисельність працюючих та заброньованих військовозобов'язаних".
44. Відомості організаційного характеру щодо мобілізаційної підготовки без зазначення інформації про дислокацію, характеристики запасних пунктів управління.
45. Відомості за окремими показниками про порядок фінансування заходів з мобілізаційної підготовки.
46. Інші документи і відомості, які містять інформацію, що відповідає частині першій статті 9 Закону України "Про доступ до публічної інформації", перелік яких самостійно визначає розпорядник публічної інформації.
 
 
 
 
Начальник управління
організаційного забезпечення
діяльності Державної судової
адміністрації України                                                         О.Сімановський
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток № 2
до наказу Державної судової адміністрації України
«17»квітня 2012 р.  № 40

 
ТИПОВИЙ ПЕРЕЛІК
документів, вапеляційному суді області, апеляційному суді міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим,що можуть містити відомості, які становлять службову інформацію
 
1. Протоколи зборів суддів.
2. Протоколи оперативних нарад суддів та працівників апарату судів.
3. Накази голови суду (особи, що виконує обов'язки голови суду) та керівника апарату суду.
4. Алфавітні покажчики судових справ.
5. Журнали розгляду судових справ та матеріалів суддею (журнали судових засідань).
6. Обліково-статистичні картки.
7. Журнали реєстрації вхідної кореспонденції (додаток 1 до п. 2.2 Інструкції з діловодства в апеляційному загальному суді, затвердженої наказом ДСА України від 6 січня 2006 року N 1 (далі - Інструкція).
8. Журнал реєстрації копій апеляційних скарг в адміністративних справах (додаток 24 до пункту 3.4.3 Інструкції).
9. Контрольний журнал судових справ і матеріалів, переданих для розгляду судді (додаток 28 до пункту 3.15 Інструкції).
10. Журнал обліку розгляду судових справ і матеріалів суддею (додаток 33 до п. 5.6 Інструкції).
11. Журнал обліку речових доказів (додаток 36 до п. 6.5.4 Інструкції).
12. Журнал обліку касаційних скарг і касаційних подань прокурора (додаток 37 до п. 11.1 Інструкції).
13. Журнал обліку осіб, яких передано на поруки колективу підприємств, установ, організацій (додаток 41 до п. 12.1.17 Інструкції).
14. Журнал обліку виконавчих документів, виданих судом (додаток 42 до         п. 12.6 Інструкції).
15. Журнал видачі справ для ознайомлення (додаток 43 до п. 14.4 Інструкції).
16. Журнал видачі копій судових документів (додаток 44 до п. 14.7 Інструкції).
17. Журнал обліку особистого прийому громадян (додаток 45 до п. 16.2 Інструкції).
18. Розносна книга для місцевої кореспонденції (додаток 49 до п. 17.24 Інструкції).
19. Журнал обліку печаток і штампів суду (додаток 50 до п. 20.2 Інструкції).
20. Акти, доповідні записки, протоколи та інші матеріали щодо вивчення стану організаційного забезпечення діяльності суду.
21. Довідки про роботу суду з розгляду звернень громадян, доповідні записки та узагальнення за результатами вивчення цієї роботи.
22. Документи щодо оформлення дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею.
23. Переліки режимних приміщень, зон, територій.
24. Документів з питань технічного захисту інформації (якщо за своїм змістом не розкривають відомості, що становлять державну таємницю).
25. Звіти про стан забезпечення охорони державної таємниці.
26. Акти перевірок наявності секретних документів.
27. Листування з органами Служби безпеки України з питань надання та скасування працівникам допуску до державної таємниці.
28. Номенклатура працівників місцевого суду, перебування на яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.
29. Номенклатура секретних справ.
30. Протоколи засідань експертної комісії з питань державної таємниці.
31. Журнали обліку вхідних і підготовлених секретних документів.
32. Акти на знищення секретних документів і справ.
33. Акти за результатами експертної оцінки матеріальних носіїв інформації.
34. Акти на знищення секретних документів і справ.
35. Акти з питань здійснення оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності (якщо за своїм змістом не розкривають відомості, що становлять державну таємницю).
36. Звіт по формі 6 "Про чисельність працюючих та заброньованих військовозобов'язаних".
37. Відомості організаційного характеру щодо мобілізаційної підготовки без зазначення інформації про дислокацію, характеристики запасних пунктів управління.
38. Відомості за окремими показниками про порядок фінансування заходів з мобілізаційної підготовки.
39. Інші документи і відомості, які містять інформацію, що відповідає частині першій статті 9 Закону України "Про доступ до публічної інформації", перелік яких самостійно визначає розпорядник публічної інформації.
 
 
Начальник управління
організаційного забезпечення
діяльності Державної судової
адміністрації України                                                        О.Сімановський
 
Додаток № 3
до наказу Державної судової адміністрації України
«17»квітня 2012 р.  № 40

 
 
ТИПОВИЙ ПЕРЕЛІК
документів в окружному та апеляційному адміністративному суді, що можуть містити відомості, які становлять службову інформацію
 
1. Протоколи зборів суддів.
2. Протоколи оперативних нарад суддів та працівників апарату суду.
3. Накази голови суду (особи, що виконує обов'язки голови) та керівника апарату суду.
4. Алфавітні покажчики судових справ.
5. Журнали розгляду судових справ та матеріалів суддею (журнали судових засідань).
6. Обліково-статистичні картки.
7. Журнали реєстрації вхідної кореспонденції (додаток 1 до Інструкції з діловодства в апеляційних і місцевих адміністративних судах, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 5 грудня 2006 року      № 155 (далі - Інструкція).
8. Журнал реєстрації вхідної електронної пошти (додаток 3 до Інструкції).
9. Журнал реєстрації заяв про апеляційне оскарження, апеляційних скарг в адміністративних справах (додаток 9 до Інструкції).
10. Журнал реєстрації копій апеляційних скарг в адміністративних справах (додаток 11 до Інструкції).
12. Контрольний журнал адміністративних справ і матеріалів, переданих для розгляду судді (додаток 12 до Інструкції).
13. Журнал обліку особистого прийому громадян (додаток 15 до Інструкції).
14. Розносна книга для місцевої кореспонденції (додаток 18 до Інструкції).
15. Журнал розгляду адміністративних справ і матеріалів суддею (додаток 24 до Інструкції).
16. Журнал видачі справ для ознайомлення (додаток 26 до Інструкції).
17. Журнал видачі копій документів із адміністративної справи (додаток 27 до Інструкції).
18. Журнал обліку речових доказів (додаток 28 до Інструкції).
19. Журнал обліку печаток і штампів суду (додаток 29 до Інструкції).
20. Акти, доповідні записки, протоколи та інші матеріали щодо вивчення стану організаційного забезпечення діяльності суду.
22. Документи щодо оформлення дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею.
23. Переліки режимних приміщень, зон, територій.
24. Документів з питань технічного захисту інформації (якщо за своїм змістом не розкривають відомості, що становлять державну таємницю).
25. Звіти про стан забезпечення охорони державної таємниці.
26. Акти перевірок наявності секретних документів.
27. Листування з органами Служби безпеки України з питань надання та скасування працівникам допуску до державної таємниці.
28. Номенклатура працівників місцевого суду, перебування на яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.
29. Номенклатура секретних справ.
30. Протоколи засідань експертної комісії з питань державної таємниці.
31. Журнали обліку вхідних і підготовлених секретних документів.
32. Акти на знищення секретних документів і справ.
33. Акти за результатами експертної оцінки матеріальних носіїв інформації.
34. Акти на знищення секретних документів і справ.
35. Акти з питань здійснення оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності (якщо за своїм змістом не розкривають відомості, що становлять державну таємницю).
36. Звіт по формі 6 "Про чисельність працюючих та заброньованих військовозобов'язаних".
37. Відомості організаційного характеру щодо мобілізаційної підготовки без зазначення інформації про дислокацію, характеристики запасних пунктів управління.
38. Відомості за окремими показниками про порядок фінансування заходів з мобілізаційної підготовки.
39. Інші документи і відомості, які містять інформацію, що відповідає частині першій статті 9 Закону України "Про доступ до публічної інформації", перелік яких самостійно визначає розпорядник публічної інформації.
 
 
Начальник управління
організаційного забезпечення
діяльності Державної судової
адміністрації України                                                        О.Сімановський
 
 
 
 
 
Додаток № 4
до наказу Державної судової адміністрації України
«17»квітня 2012 р.  № 40

 
 
 
 
 
ТИПОВИЙ ПЕРЕЛІК
документів у місцевому та апеляційному господарському суді, що можуть містити відомості, які становлять службову інформацію
 
1. Протоколи зборів суддів.
2. Протоколи оперативних нарад суддів та працівників апарату суддів.
3. Накази голови суду (особи, що виконує обов’язки голови суду) та керівника апарату суду.
4. Акти, які складаються у випадку відсутності або пошкодження документа, що заважає використанню його за призначенням (додаток 1 п.2.2 Інструкції з діловодства в господарських судах України, затвердженої наказом Голови Вищого господарського суду України від 10 грудня           2002 року № 75 (далі – Інструкція).
5. Журнал реєстрації позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг, подань, (додаток 3 п.2.4, п.2.20 Інструкції).
6. Журнали реєстрації вхідних документів (додаток 3 п.2.4, п.2.20 Інструкції).
7. Реєстраційно-контрольна картка позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг, подань (додаток 4, п.2.4 Інструкції).
8. Реєстраційно-контрольна картка листів, звернень, доручень, інших документів (додаток 5. п.2.4, п.2.20 Інструкції).
9. Внутрішній опис документів справи (додаток 7 підп.3.5.4 п.3.5,         п.19.2, п.20.1 Інструкції).
10. Реєстр на відправлення рекомендованої кореспонденції (додаток 18 п.6.19 Інструкції).
11Замовлення на виконання друкарських робіт (додаток 20 п.10.2 Інструкції).
12Журнал обліку друкарських робіт (додаток 21 п.10.4, п.10.8 Інструкції) .
13. Замовлення на здійснення тиражування документів (додаток 22       п.11.2 Інструкції).
14.Журналобліку документів, розмножених в копіювально-множильному бюро(додаток23 п.11.6 Інструкції).
15. Журнал обліку та видачі печаток, штампів (додаток 24 п.12.4,         п.12.5 Інструкції).
16. Журнал обліку бланків (додаток 24 п.12.4, п.12.5 Інструкції).
17. Замовлення на передачу службової інформації каналами факсимільного зв'язку (додаток 26 п.15.7 Інструкції).
18.Журнал обліку прийнятих факсограм (додаток 27 п.15.9 Інструкції).
19.Зведена номенклатура справ господарського суду на календарний рік (додаток 28 п.16.2 Інструкції).
20.Опис справ постійного зберігання (додаток 28.1 п.18.7 Інструкції).
21.Акт про виділення для знищення документів і справ, які не підлягають зберіганню (додаток 29 п.18.7 Інструкції).
22. Акти про стан справи, що надійшли до апеляційного господарського суду.
23. Акти знищення судових справ та протоколів експертної комісії щодо передачі до архіву суду справ.
24. Аркуш засвідчення справи (додаток 30 п.19.2 Інструкції).
25.Замовлення на одержання справи з архіву (додаток 32 п.22.8 Інструкції).
26. Здавальний опис справ закінчених провадженням (додаток 33         п.22.4 Інструкції.
27. Документи щодо оформлення дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею.
28. Переліки режимних приміщень, зон, територій.
29. Документів з питань технічного захисту інформації (якщо за своїм змістом не розкривають відомості, що становлять державну таємницю).
30. Звіти про стан забезпечення охорони державної таємниці.
31. Акти перевірок наявності секретних документів.
32. Листування з органами Служби безпеки України з питань надання та скасування працівникам допуску до державної таємниці.
33. Номенклатура працівників місцевого суду, перебування на яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.
34. Номенклатура секретних справ.
35. Протоколи засідань експертної комісії з питань державної таємниці.
36. Журнали обліку вхідних і підготовлених секретних документів.
37. Акти на знищення секретних документів і справ.
38. Акти за результатами експертної оцінки матеріальних носіїв інформації.
39. Акти на знищення секретних документів і справ.
40. Акти з питань здійснення оперативно-розшукової,                       контррозвідувальної діяльності (якщо за своїм змістом не розкривають відомості, що становлять державну таємницю).
41. Звіт по формі 6 ”Про чисельність працюючих та заброньованих військовозобов’язаних”.
42. Відомості організаційного характеру щодо мобілізаційної підготовки без зазначення інформації про дислокацію, характеристики запасних пунктів управління.
43. Відомості за окремими показниками про порядок фінансування заходів з мобілізаційної підготовки.
44. Інші документи і відомості, які містять інформацію, що відповідає частині першій статті 9 Закону України ”Про доступ до публічної інформації”, перелік яких самостійно визначає розпорядник публічної інформації.
 
 
 
 
 
Начальник управління
організаційного забезпечення
діяльності Державної судової
адміністрації України                                                       О.Сімановський
 
 
 
 

 

 

ШАЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
вул.50 років Перемоги, 6 а, смт. Шацьк, Волинська область, 44000,
тел./факс (03355) 20-9-91, е-mail: inbox@sha.vl.court.gov.ua
 
 

 

Н А К А З
 від 01 серпня 2012 року               смт. Шацьк                                    № 24/01-06
 
          Про службову інформацію
 
Відповідно до ст.ст. 6, 9 Закону України «Про доступ до публічної інформації», на підставі ст. 24 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», наказу ДСА України «Про службову інформацію» від 22 червня 2011 року № 104,із наступними змінами та доповненнями, та з метою визначення переліку документів у Шацькому районному суді Волинської області, які становлять службову інформацію -
 
НАКАЗУЮ:
 
1. Затвердити перелік документів у Шацькому районному суді Волинської області, що містять інформацію, яка становить службову інформацію (додається).
2. Наказ суду № 23/01-06 від 01.09.2011 року «Про службову інформацію» визнати таким, що втратив чинність.
2. Заступнику керівника апарату суду Устенко О.Є.:
ознайомити працівників суду з даним наказом;
- розмістити текст цього наказу на офіційному веб-порталі «Судова влада України».
 
Підстава: погодження в установленому порядку.
  
 
 
Голова суду                                                                 Н.В.Сушик
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Затверджено                                       наказомголови
Шацького районного суду
Волинської області
    01.08.2012 № 24/01-06
 
ПЕРЕЛІК
документів у Шацькому районному суді Волинської області,         
що містять інформацію, яка становить службову інформацію
 
1.Протоколи зборів суддів.
2. Протоколи оперативних нарад суддів та працівників апарату суду.
3. Накази голови суду (в.о.голови суду) та керівника апарату суду.
4. Алфавітні покажчики судових справ.
5. Журнали розгляду судових справ та матеріалів суддею (журнали судових засідань).
6. Обліково-статистичні картки.
7. Журнали реєстрації вхідної кореспонденції (додаток 1 до п.2.2 Інструкції з діловодства в місцевому загальному суді, затвердженої наказом ДСА України від 27 червня2006 року № 68 (далі - Інструкція).
8.Контрольні журнали судових справ і матеріалів, переданих для судді.
9.Журнал обліку заяв про забезпечення позову, доказів у цивільних справах (до подання позовної заяви) (додаток 16 до п.3.3.2 Інструкції).
10.Журнал обліку окремих судових доручень інших судів (додаток 32 до п.3.16 Інструкції).
11.Журнал обліку подань, заяв і клопотань у порядку виконання судових рішень в адміністративних справах (додаток 25 до п.3.4.4 Інструкції).
12.Журнал обліку заяв про забезпечення позову, доказів у адміністративних справах (додаток 23 до п.3.4.2 Інструкції).
13.Журнал обліку подань, заяв і клопотань у порядку виконання судових рішень у цивільних справах (додаток 20 до п.3.3.6 Інструкції).
14.Журнал обліку апеляцій, апеляційних і касаційних скарг та касаційних подань прокурора в кримінальних справах (додаток 39 до п. 15.1 Інструкції).
15.Журнал обліку заяв про апеляційне оскарження, апеляційних скарг у цивільних чи адміністративних справах (додаток 42 до п. 15.4 Інструкції).
16.Журнал обліку осіб, яких передано на поруки колективу підприємств, установ,організацій (додаток 45 до п. 16.1.19 Інструкції).
17.Журнал обліку речових доказів (додаток 46 до п. 16.1.24 Інструкції).
18.Журнал обліку виконавчих документів, виданих судом (додаток 48 до            п. 16.6.3 Інструкції).
19.Журнал видачі копій судових документів.
20.Журнал обліку скарг на дії або бездіяльність державного виконавця (додаток 58 до п.3.3.7 Інструкції).
21.Розносна книга для місцевої кореспонденції (додаток 51 до п. 18.29 Інструкції).
22.Журнал обліку печаток і штампів суду (додаток 52 до п.21.2 Інструкції).
23.Журнал видачі справ для знайомлення (додаток 56 до п.23.4 Інструкції).
24.Матеріали особових справ працівників суду (додаток 57 до п.23.6 Інструкції).
25.Акти знищення судових справ та протоколи постійно діючої експертної комісії щодо передачі до архіву суду справ, документів суду та їх знищення.
26.Графіки чергувань суддів з розгляду подань правоохоронних органів.
27.       Акти,   доповідні записки,   протоколи та інші матеріали щодо вивчення стану організаційного забезпечення діяльності суду.
28.       Довідки про роботу суду з розгляду звернень громадян, доповідні записки та узагальнення за результатами вивчення цієї роботи.
29.       Документи щодо оформлення дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею.
30.       Переліки режимних приміщень, зон, територій.
31.       Документи з питань технічного захисту інформації (якщо за своїм змістом не розкривають відомості, що становлять державну таємницю).
32.       Звіти про стан забезпечення охорони державної таємниці.
33.       Акти перевірок наявності секретних документів.
34.       Листування з органами Служби безпеки України з питань надання та скасування працівникам допуску до державної таємниці.
35.       Номенклатура працівників суду, перебування на яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.
36.       Номенклатура секретних справ.
37.       Протоколи засідань експертної комісії з питань державної таємниці.
38.       Журнали обліку вхідних і підготовлених секретних документів.
39.       Акти знищення секретних документів і справ.
40.       Акти за результатами експертної оцінки матеріальних носіїв інформації.
41.       Акти на знищення секретних документів і справ.
42.       Акти з питань здійснення оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності (якщо за своїм змістом не розкривають відомості, що становлять державну таємницю).
43.       Звіт по формі 6 «Про чисельність працюючих та заброньованих військовозобов’язаних».
44.       Відомості організаційного характеру щодо мобілізаційного підготовки без зазначення інформації про дислокацію, характеристики запасних пунктів управління.
45.       Відомості за окремими показниками про порядок фінансування заходів з мобілізаційної підготовки.
46.       Інші документи і відомості, які містять інформацію, що відповідає частині першій статті 9 Закону України « Про доступ до публічної інформації».
  
Голова суду                                                                                               Н.В.Сушик