flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Перелік затверджених наказом голови суду документів, що містять службову інформацію

 Затверджено                                        наказом голови

Шацького районного суду

Волинської області

    01.08.2012 № 24/01-06

 

ПЕРЕЛІК

документів у Шацькому районному суді  Волинської області,         

що містять інформацію, яка становить службову інформацію

 

1. Протоколи зборів суддів.

2.  Протоколи оперативних нарад суддів та працівників апарату суду.

3.  Накази голови суду (в.о.голови суду) та керівника апарату суду.

4.  Алфавітні покажчики судових справ.

5.  Журнали розгляду судових справ та матеріалів суддею (журнали судових засідань).

6.  Обліково-статистичні картки.

7. Журнали реєстрації вхідної кореспонденції (додаток 1 до п.2.2 Інструкції з діловодства в місцевому загальному суді, затвердженої наказом ДСА України від 27 червня2006 року № 68 (далі - Інструкція).

8.Контрольні журнали судових справ і матеріалів, переданих для судді.

9.Журнал обліку заяв про забезпечення позову, доказів у цивільних справах (до подання позовної заяви) (додаток 16 до п.3.3.2 Інструкції).

10. Журнал обліку окремих судових доручень інших судів (додаток 32 до п.3.16 Інструкції).

11. Журнал обліку подань, заяв і клопотань у порядку виконання судових рішень в адміністративних справах (додаток 25 до п.3.4.4 Інструкції).

12. Журнал обліку заяв про забезпечення позову, доказів у адміністративних справах (додаток 23 до п.3.4.2 Інструкції).

13.Журнал обліку подань, заяв і клопотань у порядку виконання судових рішень у цивільних справах (додаток 20 до п.3.3.6 Інструкції).

14.Журнал обліку апеляцій, апеляційних і касаційних скарг та касаційних подань прокурора в кримінальних справах (додаток 39 до п. 15.1 Інструкції).

15.Журнал обліку заяв про апеляційне оскарження, апеляційних скарг у цивільних чи адміністративних справах (додаток 42 до п. 15.4 Інструкції).

16.Журнал обліку осіб, яких передано на поруки колективу підприємств, установ, організацій (додаток 45 до п. 16.1.19 Інструкції).

17.Журнал обліку речових доказів (додаток 46 до п. 16.1.24 Інструкції).

18.Журнал обліку виконавчих документів, виданих судом (додаток 48 до            п. 16.6.3 Інструкції).

19.Журнал видачі копій судових документів.

20.Журнал обліку скарг на дії або бездіяльність державного виконавця (додаток 58 до п.3.3.7 Інструкції).

21.Розносна книга для місцевої кореспонденції (додаток 51 до п. 18.29 Інструкції).

22.Журнал обліку печаток і штампів суду (додаток 52 до п.21.2 Інструкції).

23.Журнал видачі справ для знайомлення (додаток 56 до п.23.4 Інструкції).

24.Матеріали особових справ працівників суду (додаток 57 до п.23.6 Інструкції).

25.Акти знищення судових справ та протоколи постійно діючої експертної комісії щодо передачі до архіву суду справ, документів суду та їх знищення.

26.Графіки чергувань суддів з розгляду подань правоохоронних органів.

27.       Акти,   доповідні  записки,   протоколи  та  інші  матеріали  щодо  вивчення  стану організаційного забезпечення діяльності суду.

28.       Довідки  про  роботу  суду з  розгляду звернень громадян,  доповідні записки та узагальнення за результатами вивчення цієї роботи.

29.       Документи щодо оформлення дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею.

30.       Переліки режимних приміщень, зон, територій.

31.       Документи з питань технічного захисту інформації (якщо за своїм змістом не розкривають відомості, що становлять державну таємницю).

32.       Звіти про стан забезпечення охорони державної таємниці.

33.       Акти перевірок наявності секретних документів.

34.       Листування з органами Служби безпеки України з питань надання та скасування працівникам допуску до державної таємниці.

35.       Номенклатура працівників суду, перебування на яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.

36.       Номенклатура секретних справ.

37.       Протоколи засідань експертної комісії з питань державної таємниці.

38.       Журнали обліку вхідних і підготовлених секретних документів.

39.       Акти знищення секретних документів і справ.

40.       Акти за результатами експертної оцінки матеріальних носіїв інформації.

41.       Акти на знищення секретних документів і справ.

42.       Акти з питань здійснення оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності (якщо за своїм змістом не розкривають відомості, що становлять державну таємницю).

43.       Звіт по формі 6 «Про чисельність працюючих та заброньованих військовозобов’язаних».

44.       Відомості організаційного характеру щодо мобілізаційного підготовки без зазначення інформації про дислокацію, характеристики запасних пунктів управління.

45.       Відомості за окремими показниками про порядок фінансування заходів з мобілізаційної підготовки.

46.       Інші документи і відомості, які містять інформацію, що відповідає частині першій статті 9 Закону України « Про доступ до публічної інформації».

  

Голова суду                                                                                      Н.В.Сушик