flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Компетенція та нормативно-правові засади діяльності

 Компетенція суду

Відповідно до ч.2 ст. 22 Закону України «Про судоустрій і статус суддів в Україні» від 07.07.2010 № 2453-VI, місцевий загальний суд є судом першої інстанції , розглядає цивільні, кримінальні, адміністративні справи, а також справи про адміністративні правопорушення справи, віднесені процесуальним законом до його підсудності, у випадках та порядку, передбачених процесуальним законом.

Підсудність окремих категорій справ місцевим судам, а також порядок їх розгляду визначаються процесуальним законом.

 

Згідно частини першої ст.15 ЦПК України, суди розглядають у порядку цивільного судочинства справи щодо:

1) захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із цивільних, житлових, земельних, сімейних, трудових відносин;
         2) інших правовідносин, крім випадків, коли розгляд таких справ проводиться за правилами іншого судочинства.
         Законом може бути передбачено розгляд інших справ за правилами цивільного судочинства.

 

Статтею 17 Кодексу адміністративного судочинства України визначена юрисдикція адміністративних судів, тобто судів загальної юрисдикції, до компетенції яких зазначеним Кодексом віднесено розгляд і вирішення адміністративних справ щодо вирішення адміністративних справ:

1. Юрисдикція адміністративних судів поширюється на правовідносини, що виникають у зв'язку з здійсненням суб'єктом владних повноважень владних управлінських функцій, а також у зв'язку з публічним формуванням суб'єкта владних повноважень шляхом виборів або референдуму.
         2. Юрисдикція адміністративних судів поширюється на публічно-правові спори, зокрема:
      1) спори фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності;
       2) спори з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби;
      3) спори між суб'єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції у сфері управління, у тому числі делегованих повноважень;
    4) спори, що виникають з приводу укладання, виконання, припинення, скасування чи визнання нечинними адміністративних договорів;
      5) спори за зверненням суб'єкта владних повноважень у випадках, встановлених Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України;
      6) спори щодо правовідносин, пов'язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму.

 

Відповідно до статті 221 Кодексу про адміністративні правопорушення України, судді районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені частиною першою статті 41, статтями 411 - 413, 421 - 423, частиною першою статті 44, статтями 441, 461, 462, 51, 512, частинами другою, четвертою та п'ятою статті 85, статтями 851, 88 - 882, 90, 91, 921, частинами третьою - п'ятою статті 961, статтями, 98, 101 - 103, частиною першою статті 1061, статтями 1062, 1071, частиною другою статті 112, частинами четвертою та сьомою статті 121, частиною четвертою статті 122, статтями 1222, 1224, 1225, частинами другою і третьою статті 123, статтею 124, частиною четвертою статті 127, статтею 1271, статтею 130, частиною третьою статті 133, статтями 1351, 139, частиною четвертою статті 140, статтями 146, 1491, частиною другою статті 154, статтею 1551, частинами першою, третьою і четвертою статті 156, статтями 160, 162 - 1623, 1631 - 1634, частиною другою статті 1637, статтями, 16312, 164, 1643, 1645 - 16416, 1661 - 1664, частинами першою, другою, дев'ятою та десятою статті 1666, 1668 - 16612, 16614 - 16618, 1712, 1724 - 1729, 173 - 1732, 174, 1772, частиною третьою статті 178, статтею 1801, частинами першою, другою і третьою статті 181, частиною другою статті 182, статтями 184 - 18511, 1865 - 1867, 187, 188, 1881, 18813, 18814, 18816, 18817, 18819, 18822, 18825, 18827, 18828, 18831, 18832, 18833, 18834, 18835, 18838, 18839, 18840,  18841, частиною першою статті 1891, статтями 1893, 190, 191, 193, 1951 - 1956, статтями 2041, 2061, 2122 - 21220 цього Кодексу, а також справи про адміністративні правопорушення, вчинені особами віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років.

 

Відповідно до статті 33 кримінального процесуального кодексу України, кримінальне провадження у першій інстанції здійснюють місцеві (районні, міські, районні у містах, міськрайонні) суди.

 

 

При здійсненні судочинства суд керується:

1. Конституцією України;

2. Кодексами України – «Кримінальний кодекс України», «Кримінальний процесуальний кодекс України», «Цивільний кодекс України», «Цивільний процесуальний кодекс України», «Кодекс про адміністративні правопорушення України».

2. Законом України «Про судоустрій і статус суддів»;

3. Законом України «Про судовий збір»;

4. Інструкцією з діловодства в місцевому загальному суді;

5. Законом України «Про доступ до судових рішень»

6. Іншими нормативно правовими актами.