flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Оцінювання результатів службової діяльності державних службовців

26 листопада 2019, 16:03

 

Щороку державні службовці проходять перевірку професійної компетентності – щорічне оцінювання, яке було введено замість атестаційної процедури.

Відповідно до Типового порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2017 р. № 640 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 року      № 591), оцінювання – це процес, який здійснюється щодо особи з метою визначення, по-перше, рівня її знань, здібностей, компетенції, по-друге, результатів її діяльності.

Оцінювання державного службовця здійснюється з метою визначення якості виконаних ним завдань, а також прийняття рішення про преміювання, планування його кар’єри, виявлення потреби у професійному навчанні. Оцінювання результатів діяльності державних службовців сприяє мотивуванню на більш результативну діяльність.

Відповідно до пункту 33 Типового порядку, завдання і ключові показники державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В», визначаються у грудні місяці року, що передує звітному, або протягом десяти робочих днів після призначення (переведення) або виходу на роботу працівника, враховуючи приписи стратегічних документів державного органу, завдань, функцій та обов’язків, визначених положеннями про державний орган, структурний відділ, посадовою інструкцією.

У разі внесення змін до вищезазначених документів, завдання і ключові показники можуть переглядатися, але не частіше одного разу у квартал.

Оцінювання проводиться у жовтні-грудні поточного року або з дати визначення завдань і ключових показників до дати прийняття наказу про визначення результатів виконання завдань державними службовцями, які працювали на посаді у звітному році з визначеними завданнями не менше трьох місяців.

Кожному державному службовцю визначається від двох до п’яти завдань на період, що підлягає оцінюванню. За результатами оцінювання службової діяльності державного службовця йому виставляється негативна, позитивна або відмінна оцінка з її обґрунтуванням. У разі отримання державним службовцем негативної оцінки, не раніше ніж через три місяці проводиться повторне оцінювання. Якщо державний службовець продемонстрував відмінне виконання визначених завдань та ключових показників, йому необхідно приділити увагу розвитку тих компетенцій, що потрібні для зайняття посади державної служби вищого рівня та/або для виконання нових завдань.

За результатами оцінювання службової діяльності державного службовця складається висновок, який затверджується наказом керівника державної служби.

Відповідно до пункту 42 Типового порядку, на підставі висновку щодо оцінювання результатів службової діяльності державного службовця, який займає посаду державної служби категорії «Б»  або  «В», та з урахуванням визначених завдань і ключових показників на наступний звітний рік, такий державний службовець разом із службою управління персоналом складає індивідуальну програму підвищення рівня професійної компетентності, яку погоджує безпосередній керівник державного службовця.

Формування індивідуальної програми підвищення рівня професійної компетентності є позитивним моментом, адже це можливість планувати та аналізувати участь державних службовців у навчальних, практичних семінарах та інших заходах.

Якщо за результатами оцінювання виявилося, що державному службовцю необхідно підвищити рівень професійної компетентності, такий державний службовець має бути направлений на навчання до центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації.

Керівник апарату Шацького районного суду Волинської області

Т.А. Віцинець